Έκφραση Έκθεση (Γ Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πίνακας κειμένων

τίτλος κειμένου

συγγραφέας

προέλευση

σελ.

ενότητες

1 (Σχετικά με τις εφευρέσεις) Έκθεση Ιδεών - Λόγος Δημιουργικός, ΟΕΔΒ,
Αθήνα 1993.
15 ΠΕΙΘΩ
Τρόποι Πειθούς-


Α. Επίκληση στη Λογική
2 Ρινόκερος Ιονέσκο 21-22
Ανώτατη Παιδεία. Πώς φθάσαμε στο αδιέξοδο Γ. Μ. Σηφάκης Ανώτατη Παιδεία. Πώς φτάσαμε στο αδιέξοδο, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Νοέμβριος 1987. 24-26
3 Διάλογος Αθηναίων – Μηλίων (απόσπασμα) Θουκυδίδης Ε 89, 105 27
4 Το δίκαιο της πυγμής Ε. Π. Παπανούτσος Ε. Π. Παπανούτσος, Το
δίκαιο της πυγμής, εκδ. Δωδώνη, 1975, 1988.
30
5 Ψυχολογία των Νεοελλήνων Ε. Π. Παπανούτσος Ε. Π. Παπανούτσος, Τα
μέτρα της εποχής μας, εκδ Φιλιππότης
32-33
6 Εννοιολογική σύγχυση και πολιτική εκμετάλλευση Π. Κονδύλης Από τον Τύπο 34-35
7 Φιλοπαίγμονες εν ου παικτοίς Π. Σούρλας Από τον Τύπο 34-36
8 Ανθρώπινα Δικαιώματα Δ. Γουσέτης Από τον Τύπο, 6/12/1988 39
9 Δικανικός λόγος από τη «Δίκη της Λαμίας» Γ. Παπανδρέου Γ. Παπανδρέου, Αγόρευση στη «Δίκη της Λαμίας»,
Λαμία, 22 Ιουνίου 1922, «Κείμενα», τ. 1ος, σελ. 142- 157.
42 και 62-66 Β. Επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη
10 Πολιτικός Λόγος (απόσπασμα 1) Ελ. Βενιζέλος «Τα κείμενα του
Ελευθερίου Βενιζέλου, 1909-1935», τ. Α', Αθήνα, 1981.
43 Γ. Επίκληση στο ήθος του πομπού
11 Πολιτικός Λόγος (απόσπασμα 1) Ελ. Βενιζέλος «Τα κείμενα του
Ελευθερίου Βενιζέλου, 1909-1935», επιμέλεια και ιστορικά υπομνήματα Στ. I. Στεφάνου, τ. Α', Αθήνα, 1981. Σελ. 174 - 178
Πηγή: Εφημερίς «Αθήναι» της 6ης Σεπτεμβρίου 1910.
Λόγος Στενογραφημένος.
44 και 69-71 Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
12 Σχετικά με την επίκληση στην αυθεντία Α. Φραγκουδάκη Α. Φραγκουδάκη, «Γλώσσα και Ιδεολογία», εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987, σ. 178. 45 Επίκληση στην αυθεντία
13 Δίκη της Λαμίας (απόσπασμα) Γ. Παπανδρέου ό.π. 46
14 Σχετικά με τη διαφήμιση Α. Φραγκουδάκη Α. Φραγκουδάκη, «Γλώσσα και Ιδεολογία», εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987, σ. 156 53 Μορφές πειθούς
Α. Η πειθώ στη διαφήμιση
15 Σχετικά με τη διαφήμιση Γ. Χ. Ζώτος Γ. Χ. Ζώτος, «Διαφήμιση», εκδ. University Studio Press, σ. 70 56-59
16 Η Δίκη της Λαμίας Γ. Παπανδρέου Γ. Παπανδρέου, Αγόρευση στη «Δίκη της Λαμίας»,
Λαμία, 22 Ιουνίου 1922, «Κείμενα», τ. 1ος, σελ. 142- 157.
62-66 Β. Η πειθώ στο δικανικό λόγο
17 Πολιτικός Λόγος (απόσπασμα 2) Ελ. Βενιζέλος «Τα κείμενα του
Ελευθερίου Βενιζέλου, 1909-1935, επιμέλεια και ιστορικά υπομνήματα Στ. I. Στεφάνου, τ. Α', Αθήνα, 1981. Σελ. 174- 178
Πηγή: Εφημερίς «Αθήναι» της 6ης Σεπτεμβρίου 1910.
Λόγος Στενογραφημένος.
69-71 Γ. Η πειθώ στον πολιτικό λόγο
18 Λόγος Κ. Καραμανλή (ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ 28 Μαΐου 1979) Κ. Καραμανλής 72-75
19 «Ο Αγών μου» (απόσπασμα) Α. Χίτλερ Α. Χίτλερ, « Ο αγών μου»,
τ. Β', εκδ. Δαρέμα, σελ. 14-16.
78-79
20 Ρινόκερος
(απόσπασμα 2)
Ε. Ιονέσκο Ευγένιος Ιονέσκο,
Πρόλογος στο θεατρικό έργο «Ρινόκερος».
80
21 Συνέντευξη με Ιρανό Πρεσβευτή κ. Αχμάτ Αντζαλουγιάν (Αχμάτ Αντζαλουγιάν) Συνέντευξη με Ιρανό Πρεσβευτή κ. Αχμάτ Αντζαλουγιάν, 13/8/1985. Περιοδικό «Τέταρτο», Οκτώβριος 1985. 81
22 Συνέντευξη με Ιρακινό Πρεσβευτή κ. Ναμπίλ Ναζιέμ (Ναμπίλ Ναζιέμ) Συνέντευξη με Ιρακινό
Πρεσβευτή κ. Ναμπίλ
Ναζιέμ
13/8/1985. Περιοδικό «Τέταρτο», Οκτώβριος 1985.
82
23 Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πολιτικού λόγου Α. Φραγκουδάκη Α. Φραγκουδάκη, «Γλώσσα και Ιδεολογία», εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987, σ. 158 83
24 Γενική Θεωρία του Ποινικού δικαίου (Θανατική ποινή) I. Μανωλεδάκης I. Μανωλεδάκη, Γενική
Θεωρία του ποινικού δικαίου, τ. Β' 1978, σελ. 207-209
84-85 Δ. Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο
25 Γιατί πρέπει να καταργηθεί η θανατική ποινή; (Διεθνής Αμνηστία) Όταν η πολιτεία σκοτώνει…
Η θανατική ποινή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έκδοση της Διεθνούς Αμνηστίας, Λονδίνο 1989.
86-90
26 Σχετικά με το Σύμπαν Γ. Γραμματικάκης Γ. Γραμματικάκης, Η κόμη της Βερενίκης 92-95
27 Οι ορίζοντες μας διευρύνονται Β. Ξανθόπουλος Β. Ξανθόπουλος, Περί αστέρων και συμπάντων, Πανεπιστημακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1985, σ. 62. 96
28 Σχετικά με την επιστήμη και το ρόλο της στην κοινωνία S. W. Hawking Stephen W. Hawking, το χρονικό του χρόνου, εκδ. Κάτοπτρο. 1938. σελ. 247- 248. 98
29 Σχετικά με το καλό και το κακό στην επιστημονική γνώση G. Galileo G. Galileo, Dialogue on the Great World System, επιμ.
σ. De Santiliana,
University of Chicago Press, 1953, όπως αναφέρεται στο J. Lipscombe και Β. Williams. Are Science and Technology Neutral?
Butterwonhs. 1979, σ. 6.
99
30 Σχετικά με το καλό και το κακό στην επιστημονική γνώση – διάφορα Γάλλοι Παν/κοί
Αμερ. Πεντάγωνο
L. F. Fleser (βόμβα ναπάλμ)
Όρκος επιστημόνων, τεχνικών, μηχανικών Μπ. Μπρεχτ
99-102
31 (Δοκίμιο) Montaigne Montaigne, ΕΠΟΧΕΣ, τ. 2, Ιούνιος 1963, μτφ. Δ.Ο. Θοιβιδόπουλου. 111 ΔΟΚΙΜΙΟ
32 (Δοκίμιο) D. Hume Essais moraux et politiques,
Le contrat primitif, D. Hume. ΕΠΟΧΕΣ, τ. 3, Ιούλιος 1963, μτφ. I. Ξυδιά.
112
33 Η δύναμη της μάζας Ε. Π. Παπανούτσου Ε. Π. Παπανούτσος,
Το δίκαιο της πυγμής
115-117
34 Μηχανισμός του εξανδραποδισμού Α. Τερζάκης Αγγ. Τερζάκης,
Ποντοπόροι
121-124 Η πειθώ στο δοκίμιο
35 Η τεχνική πρόοδος Ε. Π. Παπανούτσος Ε. Π. Παπανούτσος,
Πρακτική φιλοσοφία.
126-129
36 Η γλώσσα του δοκιμίου Θ. Νάκας 131 Η γλώσσα του δοκιμίου

Η οργάνωση του δοκιμίου
37 Πάντα πλήρη θεών Γ. Σεφέρης Γ. Σεφέρης, Δοκιμές 133-135
38 Δοκίμιο και ημερολόγιο – Δοκίμιο και ομιλία-συνομιλία Π. Χάρης Π. Χάρης, Υπάρχουν θεοί. 137 Δοκίμιο και ημερολόγιο – Δοκίμιο και ομιλία - συνομιλία
39 Σχετικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα Από τον τύπο 138-139
40 Να επιστραφούν στην Ελλάδα Νικ Φίλντινγκ Από τον ημερήσιο τύπο, 14/6/1998 143-144
41 Βρετανικό Μουσείο (Ελγίνου μάρμαρα) Κ. Δημουλά Κική Δημουλά, «Έρεβος» 144
42 Μνημεία και Εκπαίδευση: η συμβολή των δασκάλων Β. Βέμη Β. Βέμη, Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 56. 145-147
43 Σχολεία «υιοθετούν» μνημεία Από τον τύπο Από τον ημερήσιο τύπο, 11/6/1995 147-149
44 Πρώτα πρώτα η ποίηση Ο. Ελύτης Ο. Ελύτης, Ανοιχτά Χαρτιά 152-153 Δοκίμιο και επιστολή – Ο εξομολογητικός τόνος στο δοκίμιο
45 Άνοιξη Ε.Β. White Ε. Β. White, Scholes και Klaus, Στοιχεία Δοκιμίου, μτφ. Α. Πρίση, εκδ. Κωνσταντινίδη. 156-159
46 (0 σεβασμός της ζωής) Α. Σβάιτσερ Αλμπερτ Σβάιτσερ, Η ζωή μου και η σκέψις μου, εκδ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Αθήνα, 1965, σ. 166-169. 161-162
Ιστορία του δοκιμίου
47 Γιατί μας συνεπαίρνει το ποδόσφαιρο Δ. Δημητράκος Δ. Δημητράκος, το «ΒΗΜΑ»,
5 Ιουλίου 1998.
167 ΑΡΘΡΟ
48 (Σχετικά με το ποδόσφαιρο) Α. Sonntag, Β-Η Levy 169-170
49 Η διαμάχη για την παραχώρηση του Ηρωδείου στον σχεδιαστή Κάλβιν Κλάιν και οι προεκτάσεις της /
Τι θέλει η αλεπού στο παζάρι;
Ν. Μουζέλης Ν. Μουζέλης, 23-8-1998 172-174 Αρθρο και Δοκίμιο
50 Λαϊκότητα και λαϊκισμός I. Ε. Μανωλεδάκης 176-177
51 Η κλωνοποίηση.
Τα υπέρ και τα κατά για τον άνθρωπο
Ν. Ματσανιώτης Ομιλία του Ν. Ματσανιώτη
σε συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών. 11/1/1998
178-181
52 Η γονιδιακή ταυτότητα σε μικροτσίπ 182
53 Ψυχολογικές και παιδαγωγικές επισημάνσεις για τη χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση Η. Γ. Μπεζεβέγκης Η. Γ. Μπεζεβέγκης,
Πρακτικά συνεδρίου «Φιλοσοφία και πληροφορική στην εκπαίδευση»
26-27/10/1991. αοπ
183-187
54 Αρχαίοι φιλόσοφοι σε CD-ROM για μαθητές και φοιτητές Μ. Δεληθανάσης Από τον Τύπο 190
55 Συνεργατική μάθηση και ηλεκτρονικά εργαλεία Α. Ράπτης- Α. Ράπτη Α. Ράπτης-Α. Ράπτη. Πληροφορική και Εκπαίδευση 191-192
56 Διαθεματικές δραστηριότητες: παιδαγωγικά παιχνίδια και προσομοιώσεις Α. Ράπτης- Α. Ράπτη Α. Ράπτης-Α. Ράπτη. Πληροφορική και Εκπαίδευση 192
57 Ανισότητες στην πληροφόρηση Κ. Τσουκαλάς Από τον Τύπο 193
Ανισότητες στην πληροφόρηση Π. Παπαδόπουλος Π. Παπαδόπουλος, Η δημοκρατία ταιριάζει στο Internet. Από το αφιέρωμα της Καθημερινής στο Internet. 193
58 Πειρατεία μέσω του Internet Α. Καρακούσης Από τον Τύπο 194
59 Κινδυνεύει η πνευματική ιδιοκτησία Γ. Κουμάντος Από τον Τύπο 194-195
60 Στο Internet φυτρώνουν και άνθη του κακού Ανυπόγραφο σημείωμα.
Από το αφιέρωμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή» στο Internet.
195
61 Είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες του Internet; Ζ. Παπαθανασόπουλος Ζ. Παπαθανασόπουλος.
Από το αφιέρωμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή» στο Internet.
195
62 To Internet για μια επίσκεψη στα μουσεία Από τον Τύπο 197-198
63 Ηλεκτρονικό εμπόριο Γ. I. Δουκίδης Γ. I. Δουκίδης. Από το αφιέρωμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή» στο Internet. 198
64 Ο ελεύθερος χρόνος θα ξοδεύεται μπροστά σε έναν υπολογιστή; Συμπαιγνία εξ αποστάσεως. Από τον Τύπο 198-199
65 To Internet στο Δημόσιο Παν. Γεωργιάδης Παν. Γεωργιάδης. Από το αφιέρωμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή» στο Internet. 199
66 Αναφορές στη μητρότητα Μ. Ηλιού Μ. Ηλιού, 26/6/1989 203-205 ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ
67 Νεφέλαι (αποσπάσματα) Αριστοφάνης ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
68 Γλώσσα της εξουσίας και γλώσσα της παιδείας 220-223 (Γλώσσα της εξουσίας και
γλώσσα της παιδείας)
69 Σχετικά με το λόγο της εξουσίας - Συνέντευξη 224-225
70 Προμηθέας Δεσμώτης (απόσπασμα) Αισχύλος 225-226
71 Αντιγόνη Σοφοκλής 229-230
72 Διάλογος Μεγάλου Βασιλείου - Μοδέστου Γρηγόριος ο
Θεολόγος
Γρηγορίου του Θεολόγου
ες τον Μέγα Βασίλειον Επιτάφιος.
230-231
73 Απάντηση Κολοκοτρώνη στον Ιμπραήμ Κολοκοτρώνης 231
74 Ομιλία Γ. Σεφέρη στην Στοκχόλμη Γ. Σεφέρης Γιώργος Σεφέρης, 1963, Δοκιμές, σ. 159. 232 (Ο άνθρωπος)
75 (Ο μετέωρος άνθρωπος) Γ. Γραμματικάκης Γ. Γραμματικάκης, Η κόμη
της Βερενίκης.
234
76 Παιδεία και εθνική μόρφωση Α. Δελμούζος Α. Δελμούζου, Παιδεία και εθνική μόρφωση . 235-240 (Ο άλλος
άνθρωπος)
77 4η Αυγούστου Από αναγνωστικό Από αναγνωστικό της περιόδου της δικτατορίας του I. Μεταξά (1936-1940) 244 (Εθνική αγωγή και ολοκληρωτισμός)
78 Τα Τίρανα γιορτάζουν Από αναγνωστικό Από αλβανικό αναγνωστικό της περιόδου Ενβέρ Χότζια 245
79 Οι πεδιάδες των Σερρών και των Φιλίππων Από Αναγνωστικό Από αναγνωστικό της περιόδου της δικτατορίας του I. Μεταξά (1936-1940) 246
80 Ο κάμπος της Δρόπολης Από Αναγνωστικό Από αλβανικό αναγνωστικό της περιόδου Ενβέρ Χότζια 246
81 Ο ύμνος της εθνικής νεολαίας Από Αναγνωστικό Από αναγνωστικό της περιόδου της δικτατορίας του I. Μεταξά (1936-1940) 248
82 Μεσσιανισμός Φ. Πολίτης Φ. Πολίτης. Πρωία, 15 Σεπτεμβρίου 1933 250-252 (Μεσσιανισμός)
83 Άσκηση ψυχής Φ. Πολίτης Φ. Πολίτης. Άσκηση ψυχής, Πρωία 28 Ιουλίου 1934. 252-253
84 Το νόημα της ελληνικής ελευθερίας I. Κακριδής I. Κακριδής. Το νόημα της ελληνικής ελευθερίας, Πανηγυρικός λόγος,
26 Οκτωβρίου 1960 στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.
I. Κακριδής, Ελληνικό Φως.
253-256 257-258
85 (Σχετικά με το μεσσιανισμό απόσπασμα) Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ 256
86 Νεοελληνική Κοινωνία και Οικονομία (απόσπασμα) Δ. Δανιηλίδης Δημ. Δανιηλίδης,
Νεοελληνική Κοινωνία και Οικονομία
258
87 Παιδεία Δύναμις θεραπευτική ψυχής Ι. Θ. Κακριδής I. Θ. Κακριδής, Παιδεία δύναμις θεραπευτική ψυχής. Λόγος για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών. 260-264
88 Η Προστασία του περιβάλλοντος Μ. Ανδρόνικος Μ. Ανδρόνικος,
Η προστασία του περιβάλλοντος, ΧΡΟΝΙΚΟ 1974
271-272 ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

Διαβάζω
89 Σονέτο XV Σαίξπηρ Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Τα σονέτα, Εισαγωγή και μετάφραση Βασίλη Ρώτα - Βούλας Δαμιανάκου,
Ίκαρος 1982.
275
90 Συγγραφείς και ύφος Ε. Π. Παπανούτσος Ε.Π. Παπανούτσος, Συγγραφείς και ύφος.
Από τον ημερήσιο Τύπο.
276-277
91 Οι κονσέρβες της σοφίας Γ. Κουμάντος Γιώργος Α. Κουμάντος,
Οι κονσέρβες της σοφίας.
Από τον Τύπο.
285-286 Γράφω
92 (Σχετικά με τη διάρθρωση και την επεξεργασία)
Jus Promovendi (απόσπασμα)
Αχ. Ανθεμίδης Αχ. Ανθεμίδης, Jus Promovendi, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 60
σ. 65-67
305

306
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
93 (Σχετικά με τον τίτλο)
Το ερευνητικό δημοσίευμα
Π. Α. Γεράκης - Α.Γ. Σφήκας Π. Α. Γεράκης - Α. Γ. Σφήκας, Το ερευνητικό δημοσίευμα, Θεσσαλονίκη, 1973.σ.4. 308
94 Καταχώριση της βιβλιογραφίας Κ. Ι. Τσιμπούκης Κ. Ι. Τσιμπούκης,
Τρόπος συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας,
β' έκδοση, Αθήνα 1986,
σελ. 73-74.
312-313
95 Το κλέφτικο τραγούδι (απόσπασμα) Γ. Αποστολάκης Γιάννης Αποστολάκης,
Το κλέφτικο τραγούδι,
εκδ. Εστίας, Αθήνα 1950,
σελ. 8-10.
313-316
96 Ο πνευματικός άνθρωπος: Απόπειρα ορισμού και κοινωνικού προσδιορισμού του Θ. Μαυρόπουλος 324-327 Παραδείγματα Ερευνητικής Εργασίας

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα Δημοσία Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φερει βιβλιόσημο θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διαταξεις του άρθρου 7 του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α΄ ).

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή αδεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΕΚΔΟΣΗ 2010 - ΑΝΤΙΤΥΠΑ 148.000 ΑΡ.ΣΥΜΒ. 2 -26 02 2010

ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ν. ΛΙΑΠΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε.