Έκφραση Έκθεση (Β΄ Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
Εικόνα

αυτοβιογραφικό σημείωμα


Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων

α) Σύγκριση ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος με ένα βιογραφικό σημείωμα

Να συγκρίνεις το αυτοβιογραφικό σημείωμα του Αλ. Παπαδιαμάντη με το βιογραφικό σημείωμα της σ. 77 ως προς το είδος των πληροφοριών (καταγωγή, σπουδές, ασχολία, επάγγελμα κτλ.), το πλήθος, την οργάνωσή τους και τον τύπο του αφηγητή (συμμετέχει ή δε συμμετέχει στα γεγονότα).

Εγεννήθην εν Σκιάθω τη 4 Μαρτίου 1851. Εβγήκα από το Ελληνικόν Σχ(ολείον) εις τα 1863, αλλά μόνον το 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον Χαλκίδος, όπου ήκουσα την Α΄ και Β΄ τάξιν. Την Γ΄ εμαθήτευσα εις Πειραιά, είτα διέκοψα τας σπουδάς μου, κ' έμεινα εις την πατρίδα. Κατά Ιούλιον του 1872 επήγα εις το Άγιον Όρος χάριν προσκυνήσεως, όπου έμεινα ολίγους μήνας. Τω 1873 ήλθα εις Αθήνας κ' εφοίτησα εις την Δ΄ του Βαρβακείου. Τω 1874 ενεγράφην εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν όπου ήκουσα κατ' εκλογήν ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ' ιδίαν δε ησχολούμην εις τας ξένας γλώσσας.

Μικρός εζωγράφιζα Αγίους, είτα έγραφα στίχους, κ' εδοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας. Τω 1868 επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Τω 1879 εδημοσιεύθη “η Μετανάστις”, έργον μου, εις τον “Νεολόγον” Κ/πόλεως. Τω 1881 εν θρησκευτικόν ποιημάτιον εις το περιοδικόν “Σωτήρα”. Τω 1882 εδημοσιεύθη “Οι έμποροι των Εθνών” εις το “Μη χάνεσαι”. Αργότερα έγραψα περί τα εκατόν διηγήματα, δημοσιευθέντα εις διάφορα περιοδικά κ' εφημερίδας.

(Α. Παπαδιαμάντης Αυτοβιογραφούμενος,
επιμ. Παν. Μουλλά, Αθήνα, Ερμής, 1974, σελ. λα΄)

 

β) Το έμμεσο σχόλιο στο αυτοβιογραφικό σημείωμα

Εικόνα

Φαινομενικά τουλάχιστον το αυτοβιογραφικό σημείωμα του Παπαδιαμάντη περιορίζεται στα γεγονότα και δεν περιέχει σχόλια, όπως το βιογραφικό. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ανάγνωση μας πείθει για το αντίθετο· π.χ. η θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη που δηλώνεται ως σχόλιο στο βιογραφικό σημείωμα (σ. 77) "Ήταν άνθρωπος βαθύτατα θρησκευόμενος" είναι φανερή και στο αυτοβιογραφικό. Ο συγγραφέας, ανάλογα με την οπτική του γωνία, παραλείπει κάποια γεγονότα ή προβάλλει κάποια άλλα, έμμεσα σχολιάζει τη ζωή του.

Σε ποια σημεία του αυτοβιογραφικού σημειώματος φαίνεται η θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη; Μπορείς να βρεις ποια άλλα στοιχεία από τη ζωή και το έργο του σχολιάζει έμμεσα ο συγγραφέας; Στην εργασία σου αυτή θα σε βοηθήσουν και οι παρατηρήσεις του επιμελητή της έκδοσης.

Θα έλεγες πως ο άνθρωπος που πέρασε τη ζωή του σκαλίζοντας τις αναμνήσεις του έχει, στα γερατειά του, μια μνήμη αρκετά ελλειπτική, ή μια διάθεση για ακριβολογία τουλάχιστο αμβλυμένη. Να είναι τυχαίες άραγε οι βασικές παραλείψεις του παραπάνω σημειώματος; Και να είναι τάχα χωρίς σημασία οι λεπτομέρειες, όσες φαίνονται να κατέχουν μια έκταση δυσανάλογη με το μέγεθος του πρόχειρου αυτού κειμένου; Ουσιαστικά αν αναλύσουμε τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που μας δίνει ο Παπαδιαμάντης, θα βρούμε μόνο σκόρπια και λειψά θραύσματα, κοιταγμένα κάποτε με μεγεθυντικό φακό. Οι άτυχες και ατελέσφορες σπουδές του λ.χ. παίρνουν μεγάλη σημασία. Νομίζεις πως ο συγγραφέας μας, ανακαλώντας τη ζωή του, δε σταματά, σε σημαντικό βαθμό, παρά στις αποτυχίες του ή στις απόπειρες του (εδοκίμαζα να..., επεχείρησα να...). Είναι άραγε μόνο απλή ένδειξη μετριοφροσύνης; Τα μαθητικά και τα νεανικά του χρόνια κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του σημειώματος του. Το χριστιανικό του βίωμα επισημαίνεται με τρεις νύξεις: ταξίδι στο Άγιο Όρος, παιδικές ζωγραφιές αγίων, θρησκευτικό ποίημα. Όλο το γνωστό λογοτεχνικό του έργο συνοψίζεται σε δυο μυθιστορήματα και καμιά εκατοσταριά διηγήματα. Ανάμεσα στις αυτοβιογραφικές του πληροφορίες δεν έχουν θέση ούτε τα οικογενειακά του ούτε οι επαγγελματικές του απασχολήσεις. Ανάμεσα στα έργα του δεν αναφέρεται ούτε “Η Γυφτοπούλα” ούτε ο “Χρήστος Μηλιώνης”. Η κύρια δραστηριότητα και η δόξα του, η διηγηματογραφία, μνημονεύεται με συντομία και με ασάφεια (“περί τα εκατόν διηγήματα”). Λες και όλη η μετά το 1882 ζωή του, δηλαδή όλο το χρονικό της βιοπάλης του και της δημιουργικής του παραγωγής στην Αθήνα, δεν αξίζει στα μάτια του για περισσότερα από μια φράση βιαστική.

(Α. Παπαδιαμάντης Αυτοβιογραφούμενος,
επιμ. Παν. Μουλλά, ό.π. σελ. λα-λβ)

 

Εικόνα Εικόνα

Μπορείς τώρα να υποθέσεις για ποιους λόγους ένας δημιουργός αυτοβιογραφείται “απόλυτα ή σχετικά”, αποκαλύπτει ή αποκρύπτει ορισμένα στοιχεία από τη ζωή του;

γ) Σύγκριση δύο αυτοβιογραφικών σημειωμάτων

Να διαβάσεις το αυτοβιογραφικό σημείωμα του Γιάννη Ψυχάρη και να το συγκρίνεις με το αντίστοιχο του Αλ. Παπαδιαμάντη (σ. 87) ως προς τη γλώσσα/το ύφος, το περιεχόμενο (αναφορά βιογραφικών στοιχείων, γεγονότων κτλ.) και την οργάνωση της ύλης. Σχολιάζει με διαφορετικό τρόπο ο κάθε συγγραφέας τη ζωή και το έργο του; Να γράψεις με συντομία τα συμπεράσματά σου.

“Το ταξίδι μου”

Μαρτυρία μιας εποχής

Βιογραφία*

είμαι στην Οδέσσα γεννημένος στα 1854, τρίτη μέρα του Μαγιού, το μήνα δηλαδή που γεννιούνται, λέει, και τα γαϊδουράκια. Κι αλήθεια, σαν είμουνα παιδί και σα μου μάθαινε ο δάσκαλος την καθαρέβουσα, η καθαρέβουσα μου άρεζε τρομερά και δεν ήθελα καμμιάν άλλη γλώσσα να μιλήσω. Ύστερα όμως, σαν έγινα άντρας, κατάλαβα πως το Μάη γεννιούνται τα λουλούδια κι άρχιζα ν' αγαπώ τη δημοτική.

Λουλούδια δεν είναι τα λόγια μονάχα που ξεφυτρώνουνε, που μαραίνονται και ξαναβλαστάνουνε στου λαού ταχείλια· λουλούδια είναι κ' οι ψυχές. Κ' έτσι προσπάθησα να τα μυρίσω και τα δυο, να μάσω και μερικά πού και πού.

Εικόνα

Αν κ' έφυγα μακριά από τους δασκάλους κι από τη δασκαλωσύνη, τό φερε η τύχη μου να γίνω καθηγητής, στα 1884, στη Σκολή για Μαθήματα Ανώτερα του Παρισιού. Ίσως γιατί έγινα καθηγητής, άφησα γεια στους δασκάλους. Σβυούν οι δάσκαλοι σαν τους κοιτάζεις λιγάκι με της επιστήμης το λυχνάρι. Λυχναράκι κ' η επιστήμη η δική μου, μα μου φτάνει για να γνωρίσω και στα σκοτεινά τα λουλούδια και τα γαϊδούρια.

Τέτοιο λυχναράκι κρατούσα στο χέρι, σαν έκαμα το “Ταξίδι μου” στα 1888. Τώρα, μόνο στα λουλούδια προσέχω. Λουλούδια θέλει η Ρωμιοσύνη κι αποβαρέθηκε τους δασκάλους.

Αφτά είχα να πω και μου φαίνονται τα πιο σπουδαία. Αν είναι κι άλλα, τα λέμε κατόπι, σα γράψω και εγώ τη “Ζωή μου”, που τη γράφω κιόλας με κάθε μου βιβλίο, και που μάλιστα έχυσα την ψυχή μου σ' “Τόνειρο του Γιαννίρη”. Η ελπίδα, μου είναι, όταν πεθάνω, όχι πως θα λιγοστέψουν τα γαϊδουράκια, που είναι καλά και χρήσιμα ζώα, μόνε πως θάλλαξουν και κείνα, αφού φαν και χωνέψουν ένα δυο ρωμαίικα. λουλουδάκια, γύρο στην πράσινή πεφκιά. που φύτεψα και γω για την Ελλάδα., σταθάνατο Νησί της Αγάπης.

(Γ. Ψυχάρη, Το ταξίδι μου,
Εκδ. Ερμής, Αθήνα, 1983, γ΄ ανατύπ. επιμέλ. Α. Αγγέλου, σελ. 9-10)

Γιάννης Ψυχάρης (βιογραφικό σημείωμα) [πηγή: βιβλιοnet] Γεώργιος Σουρής, «Σύντομος αυτοβιογραφία μου»


* Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο όρος βιογραφία χρησιμοποιείται αντί για τον όρο αυτοβιογραφία.

δ) Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σημειώματος (curriculum vitae)

Εικόνα

Το (αυτο)βιογραφικό σημείωμα συνήθως γράφεται για έναν πρακτικό σκοπό· π.χ. για την κατάληψη μιας θέσης, για μια υποτροφία κτλ. Στην περίπτωση αυτή προβάλλονται εκείνα τα βιογραφικά στοιχεία-προσόντα που εξυπηρετούν κάθε φορά το συγκεκριμένο σκοπό του ενδιαφερομένου. Επομένως είναι φανερό ότι το αυτοβιογραφικό σημείωμα έχει κάποια κοινά σημεία με τη συστατική επιστολή, με τη διαφορά ότι στο αυτοβιογραφικό ο συντάκτης είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

Να διαβάσεις το σύντομο (αυτο)βιογραφικό σημείωμα, που έγραψε η υποψήφια για μια υποτροφία, και να βρεις ποια στοιχεία τονίζονται ιδιαίτερα.

Βιογραφικό σημείωμα της...

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1950. Το 1968 γράφτηκα στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σπούδασα με υποτροφία του Ι.Κ.Υ.

Το 1972 πήρα το πτυχίο του τμήματος Μέσων και Νεότερων Ελληνικών Σπουδών (Μ.Ν.Ε.Σ.) με άριστα και διορίστηκα καθηγήτρια στη Μ. Εκπαίδευση.

Υπηρέτησα στο Αγρίνιο, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Το 1977-78 παρακολούθησα τα μαθήματα της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) και το 1979-80 γράφτηκα στο μεταπτυχιακό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το 1982 πήρα με άριστα το δίπλωμα των μεταπτυχιακών σπουδών του κλάδου Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας.

Κατέχω άριστα τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα, και έχω κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με τα εξής θέματα:

  1. .........................................
  2. .........................................
  3. .........................................

Δημοσίευσα επίσης τα παρακάτω άρθρα και μελέτες:

  1. .........................................
  2. .........................................
  3. .........................................
Εικόνα
Εικόνα

Το προηγούμενο βιογραφικό σημείωμα μπορεί να έχει και την παρακάτω μορφή:

1950

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη

Σπουδές

1968

Γράφτηκα στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.

1972

Πήρα το πτυχίο του Τμήματος Μέσων και Νεότερων Ελληνικών Σπουδών (Μ.Ν.Ε.Σ.) με άριστα.

1977-78

Παρακολούθησα τα μαθήματα της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.)

1982

Πήρα με άριστα το δίπλωμα των μεταπτυχιακών σπουδών του κλάδου Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας.

Εκπαιδευτικό έργο

1972

Διορίστηκα στη Μέση Εκπαίδευση.

Συγγραφικό έργο

1975    

Δημοσίευσα το άρθρο "........ " στο περιοδικό .... , τεύχος .... , σελ ....

1976 

Δημοσίευσα το άρθρο "....... " στο περιοδικό .... , τεύχος ...., σελ ....

κτλ.

Συμμετοχή σε συνέδρια

1988

Συμμετείχα με ανακοίνωση στο Β΄ Πανελλήνιο συνέδριο για τη γλώσσα. Το θέμα της ανακοίνωσής μου ήταν: "....................................................................................... "

1991

Συμμετείχα με ανακοίνωση στο.................

κτλ.

Ξένες γλώσσες

Πτυχίο γαλλικής (Sorbone II) και αγγλικής γλώσσας (Proficiency).

Οικογενειακή κατάσταση

Έγγαμος με δύο παιδιά

Εικόνα

Οι συνηθισμένες θεματικές ενότητες ενός βιογραφικού σημειώματος*

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες είναι αυτές που ενδείκνυνται για ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε στοιχεία για όλες τις θεματικές ενότητες. Μη διστάσετε όμως να αναφέρετε κάποιες εμπειρίες (π.χ. μερική καλοκαιρινή απασχόληση ή μερική απασχόληση άσχετη με το αντικείμενο σπουδών σας) που εσείς δεν θεωρείτε σημαντικές. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς κάποιες διαφορετικές θεματικές ενότητες που να ταιριάζουν περισσότερο στις ικανότητες και στην προσωπικότητά σας.

Εικόνα 295

Προσωπικά στοιχεία:

Αναφέρετε ολόκληρο το όνομα σας, διεύθυνση, ημερομηνία γεννήσεως, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), υπηκοότητα (εφόσον κάνετε αίτηση στο εξωτερικό). Προαιρετικά: κατάσταση γάμου, στρατιωτικές υποχρεώσεις, τόπο γέννησης.

Στόχος(οι) σταδιοδρομίας:

Εικόνα 295

Η αναφορά αυτή είναι προαιρετική και θα πρέπει να είναι σύντομη (1-3 σειρές) και σε συμφωνία με την εκπαίδευση, τα προσόντα σας και τη θέση στην οποία υποβάλλετε την αίτηση. Μην αναφέρετε κάποιους άσχετους στόχους. Οι στόχοι σας, δηλαδή, θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και συγχρόνως να ενέχουν στοιχεία φιλοδοξίας, χωρίς όμως στόμφους και μεγαλοστομίες.

Εκπαίδευση:

Εικόνα 295

Ξεκινήστε από τον πιο πρόσφατο και/ή σημαντικό τίτλο σπουδών. Αναφέρετε πτυχιακές σπουδές (πεδίο σπουδών, πανεπιστήμιο), άλλες τυχόν τριτοβάθμιες σπουδές (π.χ. "ΤΕΙ ή ΙΕΚ πριν από την είσοδο σας στο πανεπιστήμιο) και λυκειακές σπουδές. Μην αναφέρετε σπουδές δημοτικού και γυμνασίου. Ο βαθμός πτυχίου και απολυτηρίου αναφέρεται εφόσον είναι αξιόλογος. Εάν έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus) ή παρόμοια, θα το αναφέρετε σε αυτή την ενότητα.

Σεμινάρια, συνεχής κατάρτιση:

Αναφέρετε την παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων κ.ά. (ημερομηνία, τίτλος σεμιναρίου, φορέας υλοποίησης, τόπος υλοποίησης). Αν υπάρχει κάποια εκπαίδευση που παρακολουθήσατε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα και οδήγησε σε κάποιο δίπλωμα, αναφέρετε και τον τίτλο του διπλώματος.

Επαγγελματική εμπειρία:

Ημερομηνία: εάν έχετε μείνει αρκετό χρονικό διάστημα σε μία θέση, αναφέρετε μόνο τα χρόνια (π.χ. 1993-1995) εάν όμως έχετε μία σύντομη εμπειρία αναφέρετε και τους μήνες (π.χ. 2/1993- 5/1993). Στην ίδια σειρά αναφέρετε τον τίτλο της θέσης σας (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη, πωλήσεις κτλ.). Εν συνεχεία αναφέρετε την εταιρεία, επιχείρηση, ίδρυμα ή φορέα απασχόλησης. Τέλος, θεμιτό είναι να περιγράψετε μέσα σε 1-2 σειρές τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιελάμβανε η θέση εργασίας σας. Εάν μία απασχόλησή σας είναι άσχετη με μία επόμενη δεν χρειάζεται να δώστε εξηγήσεις για τέτοιες αλλαγές. Εάν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας συμμετείχατε σε κάποιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (έμμισθα ή άμισθα) μπορείτε να το αναφέρετε ως επαγγελματική εμπειρία.

Διακρίσεις:

Αναφέρετε τις υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σας απονεμήθηκαν.

Ξένες γλώσσες:

Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε και σε τι επίπεδο [π.χ. αγγλικά ικανοποιητικό επίπεδο, (πτυχίο Lower)].

Άλλες γνώσεις:

Εδώ να αναφέρετε εξειδικευμένες γνώσεις που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενους τομείς, όπως γνώσεις Η/Υ, καθώς και τα προγράμματα που γνωρίζετε. Εάν έχετε μόνο γνώσεις Η/Υ, μπορείτε να ονομάσετε την κατηγορία ως "Γνώσεις Η/Υ", αντί για "Άλλες γνώσεις".

Προσωπικά ενδιαφέροντα:

Εδώ αναφέρετε τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και χόμπι. Είναι σημαντικά, διότι δείχνουν πόσο σφαιρική προσωπικότητα είσαστε. Περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η συμμετοχή σας σε κάποια αθλητική ομάδα, ή μαθήματα κάποιου μουσικού οργάνου, ζωγραφικής κ.ά. Επίσης, αναφέρονται ενασχόληση με τον κινηματογράφο, συμμετοχή σε κάποια λέσχη, συμμετοχή σε δραστηριότητες του δήμου, οικολογία κ.ά. Είναι προτιμότερο να μην περιλάβετε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη συμμετοχή σας σε πολιτικούς ή θρησκευτικούς συλλόγους.

Συστάσεις:

Προτιμότερο είναι να μην αναφέρετε λεπτομέρειες για τις συστατικές επιστολές, παρά μόνο μία σημείωση στο τέλος του βιογραφικού σας: Συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.


* Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το σχετικό φυλλάδιο που εξέδωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [πηγή:  Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ.]

Σκέψου με τι θα ήθελες να ασχοληθείς στη ζωή σου. Υπόθεσε ότι αποφασίζεις να πάρεις μέρος σ' ένα διαγωνισμό για την κατάληψη μιας θέσης.

Να γράψεις το βιογραφικό σου σημείωμα, στο οποίο εκτός από τα τυπικά προσόντα σου, φρόντισε να παρουσιάσεις και μια συνολική εικόνα της προσωπικότητάς σου, ώστε οι κριτές σου να μπορέσουν να σε γνωρίσουν και να σε αξιολογήσουν καλύτερα. Έτσι στο βιογραφικό σου θα περιλαμβάνονται επιπλέον τα ενδιαφέροντα, οι δραστηριότητες και οι στόχοι σου για το μέλλον.

Εναλλακτικά:

Υπόθεσε ότι ενδιαφέρεσαι να εργαστείς σε μια κατασκήνωση για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Γράψε για το σκοπό αυτό το κατάλληλο βιογραφικό σου.

Σύνθεση του βιογραφικού σημειώματος [πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων] Europass (επίσημος δικτυακός τόπος) Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους και Νέες (Τα στοιχεία του φυλλαδίου αυτού μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σε επόμενες υποενότητες) [πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης]

Να επιλέξεις μία από τις αγγελίες προσφοράς εργασίας που ακολουθούν και να γράψεις το κατάλληλο βιογραφικό σημείωμα. Έπειτα, με βάση τα στοιχεία του βιογραφικού, να γράψεις μια δική σου αγγελία για εύρεση εργασίας.

Εικόνα

Κοίταξε, τώρα, πώς μια ποιήτρια, η Κική Δημουλά, γράφει τη δική της "αγγελία". Σύγκρινε τη γλώσσα και το ύφος του ποιήματος με το αντίστοιχο των συνηθισμένων αγγελιών.

Αγγελίες

Διατίθεται απόγνωσις
εις αρίστην κατάστασιν,
και ευρύχωρον αδιέξοδον.
Σε τιμές ευκαιρίας.

Ανεκμετάλλευτον και εύκαρπον
έδαφος πωλείται
ελλείψει τύχης και διαθέσεως.

Και χρόνος
αμεταχείριστος εντελώς.

Πληροφορίαι: Αδιέξοδον.
Ώρα: Πάσα.

(Κική Δημουλά, από τη συλλογή “Ερήμην”)