Ελληνικόν Σχολείον, Γυμνάσιον

Σύμφωνα με το διάταγμα «Περί του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων» της 31/12/1936, η Μέση Εκπαίδευση οργανωνόταν σε δύο κύκλους: το τριτάξιο Ελληνικόν Σχολείον και το τετρατάξιο Γυμνάσιον. Στο Ελληνικόν Σχολείον μπορούσαν να εγγράφονται, στην αρχή χωρίς εξετάσεις και αργότερα με εξετάσεις, οι απόφοιτοι του τετρατάξιου Δημοτικού Σχολείου, ενώ στο Γυμνάσιον μπορούσαν να εγγραφονται, κατόπιν εξετάσεων, οι απόφοιτοι του Ελληνικού Σχολείου. Το διάταγμα παρέμεινε σε ισχύ ως το 1929.

info