Έκφραση Έκθεση (Β΄ Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
Εικόνα

Συστατική επιστολή


Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων

α) Συστατική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα

Εικόνα

Με τη συστατική επιστολή ο συντάκτης βεβαιώνει ότι ένα πρόσωπο διαθέτει ή δε διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για το σκοπό που επιδιώκει, π.χ. για την κατάληψη μιας θέσης, για μια υποτροφία κτλ. Η συστατική επιστολή λοιπόν αναφέρει ορισμένα γεγονότα-στοιχεία από τη ζωή ενός προσώπου και περιέχει ένα σύντομο χαρακτηρισμό· από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται με το βιογραφικό σημείωμα που εξετάσαμε προηγουμένως. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου η διαφορά ανάμεσα στο βιογραφικό σημείωμα και στη συστατική επιστολή;

β) Χαρακτηρισμός της συστατικής επιστολής

Να διαβάσεις προσεκτικά τις συστατικές επιστολές που ακολουθούν και να τις χαρακτηρίσεις (θετική, μάλλον ουδέτερη, αρνητική, πολύ θερμή, συγκρατημένη, ψυχρή), αφού υπογραμμίσεις τις λέξεις ή τις φράσεις που υποδηλώνουν σε κάθε περίπτωση τη θέση του συντάκτη.

I.           Αγαπητέ κ. συνάδελφε,

Η κ. Μ. Κ. παρακολούθησε τα μαθήματά μου κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 1998-99 και συνεργάστηκε μαζί μου για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τίτλο...

Η επίδοσή της στις εξετάσεις των μαθημάτων μου και οι συζητήσεις μαζί της, πάνω σε θέματα της εργασίας της, μου επιτρέπουν να συμπεράνω ότι: γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο της ειδικότητάς της· εργάζεται σκληρά και μεθοδικά· παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της· είναι πολύ συνεργάσιμη· έχει λαμπρό ήθος και ευχάριστο χαρακτήρα. Την κατατάσσω ανεπιφύλακτα στους καλύτερους φοιτητές μου των τελευταίων χρόνων.

Πιστεύω ότι, εφόσον της δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσει τα μεταπτυχιακά σας μαθήματα, θα εξελιχθεί σε άριστη ερευνήτρια· γι' αυτό και συνιστώ θερμά την εγγραφή της για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο σας.

Με εκτίμηση

Θεσσαλονίκη, 8/10/2000

Εικόνα

 

II.           Αγαπητέ κ. συνάδελφε,

Ο κ. Ν.Π. υπήρξε φοιτητής μου κατά το πανεπιστημιακό έτος 1997-98. Η επίδοσή του στις εξετάσεις του μαθήματος ήταν καλή. Δείχνει διάθεση για μάθηση και προσπαθεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Νομίζω ότι, αν δεχτείτε την εγγραφή του στο μεταπτυχιακό σας τμήμα, θα ενθαρρύνετε τη διάθεσή του αυτή.

Αθήνα, 15/12/1999

Με εκτίμηση

Εικόνα

ΙΙΙ.           Κύριοι,

Ο κ. Π.Μ. έχει εργαστεί στην εταιρεία μας οκτώ μήνες. Οι εντυπώσεις που μας δημιούργησε δεν είναι ικανοποιητικές.

Διαπιστώσαμε ότι είναι μάλλον οκνηρός και δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τη δουλειά. Καθυστερεί συστηματικά να έρθει στην εργασία του, είναι ασυνεπής, απρόθυμος να κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια, και δείχνει έλλειψη πρωτοβουλίας. Επίσης δεν είναι συνεργάσιμος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ισχυρογνώμων.

Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να τον συστήσουμε για μια θέση στην εταιρεία σας.

Με εκτίμηση

Θεσσαλονίκη, 3/11/2000

Εικόνα

Όπως παρατηρείς, το ύφος των συστατικών επιστολών είναι συνήθως επίσημο και τυπικό, ανεξάρτητα από τη θέση, αρνητική/θετική κτλ., του συντάκτη.

Ποιοι λόγοι νομίζεις ότι επιβάλλουν ένα τέτοιο ύφος;

Εικόνα

 

Συνήθης σχηματική παράσταση μιας συστατικής επιστολής.

Προλογικά

  1. Ο συντάκτης της επιστολής αναφέρει πόσο καλά και πόσον καιρό γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο.
    ή
  2. Προτάσσει τη γενική θέση του.

Ανάπτυξη

Αναλύει τα προσόντα ή τα ελαττώματα του υποψηφίου.

Επιλογικά

Συνιστά ή αποτρέπει την πρόσληψη.

Ακολουθώντας την παραπάνω σχηματική παράσταση να γράψεις μία συστατική επιστολή στην οποία να φαίνεται καθαρά η θέση σου (θετική, αρνητική, ουδέτερη) απέναντι στον υποψήφιο.