ΑΓΓΛΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
 
pdf για web
 
εμπλουτισμένη html
ΑΡΧΕΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ - pdf για web
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
MC GAVIGAN PATRICK: συγγραφέας, ΘΕΟΔ. ΠΙΑΚΗΣ (ΣΚ.-ΕΙΚ.): εικονογράφηση, ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΑΕΒΕ: προεκτυπωτικές εργασίες, ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΙΩΣΗΦ: υπεύθυνος συγγραφής
ΑΡΧΕΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ - εμπλουτισμένη html - βιβλίο μαθητή
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
MC GAVIGAN PATRICK: συγγραφέας, ΘΕΟΔ. ΠΙΑΚΗΣ (ΣΚ.-ΕΙΚ.): εικονογράφηση, ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΑΕΒΕ: προεκτυπωτικές εργασίες, ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΙΩΣΗΦ: υπεύθυνος συγγραφής