Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

(Φωτόδεντρο e-books)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Φωτόδεντρο e-books) θα βρείτε:
 
 • Όλα τα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ σε ψηφιακή μορφή pdf

 • Πρόκειται για την ψηφιακή μορφή που αντιστοιχεί στην έντυπη έκδοση των σχολικών βιβλίων, όπως διανέμονται στα σχολεία. Τα βιβλία είναι οργανωμένα ανά μάθημα σε διδακτικά πακέτα, καθένα από τα οποία περιέχει το βιβλίο μαθητή/τριας, το βιβλίο εκπαιδευτικού, τυχόν τετράδια εργασιών κ.ά. Περιλαμβάνονται όλες οι τρέχουσες εκδόσεις των σχολικών βιβλίων.

  Η ψηφιακή μορφή pdf των σχολικών βιβλίων είναι διαθέσιμη για μεταφόρτωση (download) και τοπική αποθήκευση, προβολή σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή, ή εκτύπωση.  

 • Σχολικά «βιβλία μαθητή» σε ανοιχτή, ψηφιακή μορφή html

 • Πάνω από 200 «βιβλία μαθητή» έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονικά βιβλία (e-books). Το κάθε κεφάλαιο αποτελεί μια ιστοσελίδα (html) που διατηρεί τη μορφή του έντυπου βιβλίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα άμεσης μετάβασης στα κεφάλαια του βιβλίου.

  Η ανοιχτή ψηφιακή μορφή html των σχολικών βιβλίων επιτρέπει την αντιγραφή και επικόλληση τμημάτων τους σε εργασίες ή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και την αναζήτηση λέξεων μέσα στο κείμενο του κάθε κεφαλαίου, διευκολύνει την πλοήγηση στα κεφάλαια του βιβλίου, ενώ δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του περιεχομένου των βιβλίων.

 • Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: εμπλουτισμένη html ή pdf μορφή

 • Πάνω από 160 «βιβλία μαθητή» σε html ή pdf μορφή έχουν εμπλουτιστεί με ψηφιακά διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα, όπως προσομοιώσεις, πειράματα, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, χάρτες, οπτικοποιήσεις, κ.ά. και έχουν μετατραπεί σε Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (interactive textbooks). Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων από Α΄ Δημοτικού έως Β΄ Γενικού Λυκείου, καθώς και μαθήματα ΕΠΑ.Λ. Μέσα στις σελίδες των βιβλίων, στις ενότητες όπου αντιστοιχούν ή προτείνονται, έχουν ενταχθεί ενεργά εικονίδια ή υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) που οδηγούν απ’ ευθείας στα σχετικά μαθησιακά αντικείμενα Συνήθως πρόκειται για μαθησιακά αντικείμενα από τα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο».

 • Σχολικά βιβλία με γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων για αμβλύωπες μαθητές/τριες
 • Σχολικά Βιβλία μαθητή σε μορφή iBook
 • 46 σχολικά «βιβλία μαθητή» Δημοτικού και Γυμνασίου σε μορφή προσαρμοσμένη για χρήση από συσκευές ipad.

  Επίσης, στο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία θα βρείτε:

 • Όλα τα μαθήματα για το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του κάθε μαθήματος και των στόχων του, το σχετικό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή Α.Π.Σ.) και συγκεντρωμένα τα βιβλία του μαθήματος.

 • Όλα τα Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)).
 • Σχολικούς Οδηγούς ή άλλα εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς και γονείς.

 • Το Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία παρέχει επίσης δυνατότητα εκφώνησης των σχολικών βιβλίων μέσω συνθετικής φωνής υψηλής ποιότητας,για υποβοήθηση ατόμων με προβλήματα όρασης.
  Το Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Φωτόδεντρο e-books) παρέχει δύο βασικούς τρόπους για να πλοηγηθείτε, να αναζητήσετε και να βρείτε τα σχολικά βιβλία:

  *    Πλοήγηση με τις «μαργαρίτες»

  Εύκολος τρόπος πλοήγησης στα σχολικά βιβλία με βάση την τάξη ή το μάθημα.
 • Επιλέξτε τη «μαργαρίτα» της τάξης σας και βρείτε στα «φύλλα» της όλα τα σχολικά βιβλία της συγκεκριμένης τάξης σε διάφορες ψηφιακές μορφές ή άλλο σχετικό υλικό.
 • Επιλέξτε ένα μάθημα, μεταβείτε στη «μαργαρίτα» του μαθήματος και βρείτε στα «φύλλα» της όλα τα σχολικά βιβλία του μαθήματος σε διάφορες ψηφιακές μορφές ή άλλο σχετικό υλικό.
 • Επιλέξτε τη «μαργαρίτα» με όλο το υλικό και βρείτε στα «φύλλα» της όλα τα σχολικά βιβλία σε διάφορες ψηφιακές μορφές ή άλλο διαθέσιμο ψηφιακό υλικό.

 • *    Προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης

  Ολοκληρωμένο περιβάλλον «ψηφιακού αποθετηρίου» που παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης στα σχολικά βιβλία και στα μαθήματα, με ποικίλους τρόπους:
 • αναζήτηση ελεύθερου κειμένου, με λέξεις κλειδιά. Παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης και μέσα στα κείμενα των σχολικών βιβλίων.
 • πλοήγηση με φίλτρα όπως:
 • την εκπαιδευτική βαθμίδα
 • την τάξη
 • το κοινό όπου απευθύνεται (βιβλία μαθητών ή εκπαιδευτικών)
 • τον τύπο του βιβλίου
 • το γνωστικό αντικείμενο που αφορά
 • Στην παρούσα φάση, στο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Φωτόδεντρο e-books) είναι αναρτημένα μόνο τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται (είναι ενεργά) την τρέχουσα σχολική χρονιά (2019-2020).

  Την επόμενη σχολική χρονιά όμως θα παραμείνουν διαθέσιμα και τα βιβλία που δεν θα διδάσκονται πλέον (μη ενεργά). Έτσι, ως ψηφιακό αποθετήριο των σχολικών βιβλίων, το Φωτόδεντρο e-books θα φιλοξενεί όλες τις τρέχουσες αλλά και τις παλιές εκδόσεις των σχολικών βιβλίων.
  Για τη διάθεση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την έντυπη μορφή των βιβλίων μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» publications.cti.gr ή να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση: infopublications@cti.gr.
  Για τη διάθεση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την έντυπη μορφή των βιβλίων μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» publications.cti.gr ή να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση: infopublications@cti.gr.
  Μπορείτε να κάνετε αναφορά του προβλήματος στην τεχνική ομάδα υποστήριξης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο e-books», στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση ebooks-helpdesk@cti.gr, ώστε να γίνει η σχετική διόρθωση.
  Μπορείτε να ενημερώσετε την τεχνική ομάδα υποστήριξης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο e-books», στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση ebooks-helpdesk@cti.gr, ώστε να γίνει η σχετική διόρθωση.
  Όχι, δεν έχουν εκδοθεί λύσεις ασκήσεων ή βιβλία καθηγητή για όλα τα βιβλία.
  Για θέματα που αφορούν στην έντυπη ή την pdf μορφή των σχολικών βιβλίων μπορείτε να ενημερώσετε τη Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση infopublications@cti.gr.
  Πράγματι, η ποιότητα της ψηφιακής μορφής pdf σε πολλά βιβλία για τα ΕΠΑ.Λ. δεν είναι καλή. Αυτό οφείλεται στο ότι προέρχεται από σάρωση (σκανάρισμα) της έντυπης μορφής τους και όχι από ψηφιακές μακέτες. Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση από τη Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ψηφιακών μακετών για όλα τα βιβλία ΕΠΑ.Λ. Οι νέες ψηφιακές μορφές pdf θα αναρτώνται σταδιακά στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο e-books».
  Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 30/10/2019.