ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φωτογραφία φόντου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων 'ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ' (ΙΤΥΕ)
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, Αθήνα
τηλ: (+30) 2103350600, fax: (+30) 2103222135

Δρ. Ελίνα Μεγάλου
Διευθύντρια Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Υπεύθυνη Έργου Ψηφιακού Σχολείου II
(megalou-at-cti.gr)

Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης
Πρόεδρος ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
(ckakl-at-cti.gr)Helpdesk - Υποστήριξη χρηστών:
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων 'ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ' (ΙΤΥΕ)
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, Αθήνα
Email: ebooks-helpdesk@cti.gr