Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

(Φωτόδεντρο ebooks)

ΆΔΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τα σχολικά βιβλία διατίθενται αποκλειστικά από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας (ebooks.edu.gr) σε ψηφιακή μορφή που προσομοιώνει την έντυπη μορφή τους ή/και εμπλουτισμένα για την αξιοποίησή τους από εκπαιδευτικούς και μαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (λ.χ. διευκόλυνση της πλοήγησης στο περιεχόμενο του ψηφιακού βιβλίου, αντιγραφή και επικόλληση τμημάτων των βιβλίων σε εργασίες ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκτύπωση, μεταφόρτωση και τοπική αποθήκευση, προβολή σε περιβάλλον Η/Υ ή απλή εκτύπωση κ.λπ.).