φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

Εξώφυλλο Σκοπός της μουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Mέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Με τη διδασκαλία της Μουσικής στο Γυμνάσιο επιδιώκονται οι παρακάτω επιμέρους σκοποί:­
 • Να αναπτυχθεί η ακουστική ικανότητα των μαθητών.
 • Να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί η επιθυμία να τραγουδούν με τονική ακρίβεια.
 • Να μάθουν τα σύμβολα της μουσικής και να τα χρησιμοποιούν για αναπαραγωγή και δημιουργία μουσικής.
 • Να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί, στο μέτρο του δυνατού για κάθε μαθητή, η ικανότητα αναπαραγωγής (εκτέλεσης) και δημιουργίας (σύνθεσης) μουσικής με σκοπό την προσωπική ικανοποίηση και την επικοινωνία με τους άλλους.
 • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία και έννοιες της θεωρίας, της μορφολογίας και της ιστορίας της μουσικής.
 • Να απολαμβάνουν την καλή μουσική, να την εκτιμούν και να επιδιώκουν να την ακούν.
 • Να γνωρίσουν τις παλαιότερες συνιστώσες της νεοελληνικής εθνικής μουσικής παράδοσης (το δημοτικό τραγούδι και το βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος) και να καλλιεργηθεί η αγάπη τους προς αυτές.
 • Να εκτιμούν τη μουσική κληρονομιά άλλων λαών.
 • Να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να αξιολογούν και να επιλέγουν συνθέσεις της λαϊκής και ελαφράς μουσικής.
 • Να αναπτύξουν τις ατομικές τους μουσικές ικανότητες.
 • Να συνδέσουν τη μουσική με τις άλλες τέχνες και τα άλλα γνωστικά αντικείμενα.
 • Να χρησιμοποιούν τη μουσική για να αναπτύσσουν πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και επικοινωνίας.
 • Να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για θέματα μουσικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 1 : Ένας κόσμος ... μετά μουσικής

Κεφάλαιο 1

Το Κεφάλαιο αυτό είναι μία εισαγωγή κατα την οποία θα μιλήσουμε για τις μουσικές της Γής, τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακή μουσικής, τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων, καθώς και για την ταξινόμηση των οργάνων σύμφωναν με τους Χορνμπόστελ-Ζαξ. Στο κεφάλαιο αυτό, οι μαθητές :

 • Θα αποκτήσουν μια περιληπτική εικόνα των όσων θα μάθουν στη διάρκεια της χρονιάς.
 • Θα προσπαθήσουν να εμπλακούν στη μουσική πράξη πιο ενεργά μέσω της ενεργητικής ακρόασης και του τραγουδιού.

 

Λέξεις Κλειδιά : παραδοσιακή μουσική, εθνομουσικολογία, χορδόφωνα, μεμβρανόφωνα, αερόφωνα, ιδιόφωνα.

Κεφάλαιο 2 : Σε ρυθμούς... αφρικάνικους

Κεφάλαιο 2

Στο κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε για τον ρόλο της μουσικής στην καθημερινής ζωή της Αφρικής, την δομή της μουσικής, τα μουσικά όργανα, τις τελετουργίες και τον ρόλο της μουσικής στην Αφρικανική Ήπειρο. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού οι μαθητές θα μπορούν :

 • να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν ως ορολογία τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων και να εντοπίζουν τα κοινά στοιχεία στις παραδοσιακές μουσικές πολύ διαφορετικών μουσικών πολιτισμών.
 • να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν με ομαδική εκτέλεση ένα ρυθμικό σχήμα δημιουργημένο από τους ίδιους.
 • να εκτελέσουν μια απλή μελωδία με ρυθμική και μελωδική συνοδεία.
 • να δοκιμάσουν να τραγουδήσουν χρησιμοποιώντας αφρικάνικες διαλέκτους.
 • να συγκρίνουν την αφρικάνικη μουσική με άλλα είδη μουσικής από άλλες εποχές και διαφορετικές περιοχές προέλευσης.
Λέξεις Κλειδιά : πολυφωνία, πολυρρυθμία, ρυθμική βάση, μορφή ροντό, αυτοσχεδιασμός, κορυφαίος, τελετουργία.

Κεφάλαιο 3 : Μελωδικοί εξωτικοί αυτοσχεδιασμοί

Κεφάλαιο 3

Στο κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε για τα μουσικά όργανα και την δομή της μουσικής  των Ράγκα και Τάλα (Ινδία), του Μπαλινέζικου Γκαμελάν, της πολυσύνθετη μουσικής της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου. Στο κεφάλαιο αυτό, οι μαθητές :

 • Θα πειραματιστούν με τις διάφορες φόρμες και τους ρυθμούς της Ασίας.
 • Θα μπορούν να αναπαράγουν πολυρρυθμικά μοντέλα, να αυτοσχεδιάσουν πάνω σε δοσμένο κείμενο και να περιγράψουν «μουσικά» κάποιες εικόνες από την Ασία.
 • Θα μπορούν να μεταδώσουν συναισθήματα μέσω της μουσικής και θα συγκρίνουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους με την εργασία από τις άλλες ομάδες.
 • Θα συγκρίνουν μουσικές από διάφορες περιοχές και εποχές, με το μουσικό ιδίωμα της Άπω Ανατολής.
Λέξεις Κλειδιά : Καρνατική-Ινδουστανική μουσική, ράγκα, τάλα, ισοκράτημα, σιτάρ, σαρόντ, βίνα, τάμπλα, γκαμελάν, Κοτεκάν, Γιαγιουέ, όπερα του Πεκίνου, πεντατονική κλίμακα, Γκαγκάκου, Θέατρο Νο, Καμπούκι, τύμπανα Τάικο, Χαϊκού.

Κεφάλαιο 4 : Μουσική για... χορό

Κεφάλαιο 4

Στο κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε για την χορευτική μουσική γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, θα ανακαλύψουμε την μουσική δομή, τους ρυθμούς και τα μουσικά όργανα στη Λατινική Αμερική, στα υψίπεδα των Άνδεων, τους βραζιλιάνικους ρυθμούς και το αργεντίνικο τάνγκο. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, οι μαθητές :

 • Θα μπορούν να διακρίνουν ρυθμούς που συνδέονται με το χορό.
 • Θα μπορούν να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα σε είδη μουσικής προερχόμενα από διαφορετικές περιοχές.
 • Θα μπορούν να αναπαράγουν διάφορα πολυρρυθμικά σχήματα.
 • Θα συνοδεύσουν ρυθμικά και μελωδικά το τραγούδι τους.
 • Θα δημιουργήσουν φράσεις πάνω σε δοσμένο ρυθμικό σχήμα.
 • Θα τραγουδήσουν δίφωνα.
Λέξεις Κλειδιά : συγκοπή, τρίτονο, φαλτσέτο, οκαρίνα, τσαράνγκο, σάμπα, μπατερία, μπατουκάντα, μποσανόβα, τάνγκο, χαμπανέρα, τάνγκο νουέβο.

Κεφάλαιο 5 : Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Κεφάλαιο 5

Στο κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές της μουσικής δομής και των οργάνων στην Ενωμένη Ευρώπη, το "κλασικό" στον ορίζοντα του "διαχρονικού", την μεσογειακή μουσική, καθώς και την μουσική στα Βαλκάνια. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, οι μαθητές : 

 • Θα μπορούν να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στις μείζονες κλίμακες και τους τρόπους Δώριο, Φρύγιο και Μιξολύδιο.
 • Θα μπορούν να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα σε είδη μουσικής προερχόμενα από διαφορετικές περιοχές και διαφορετικές εποχές.
 • Θα μπορούν να αναπαράγουν διάφορα πολυρρυθμικά σχήματα.
 • Θα συνοδεύσουν ρυθμικά και μελωδικά το τραγούδι τους.
 • Θα δημιουργήσουν μοτίβα.
 • Θα αναπαράγουν τρίφωνο κυκλικό κανόνα.
 • Θα αναπαράγουν μελωδίες με ισοκράτημα.
Λέξεις Κλειδιά : στροφικά τραγούδια, μπαλάντα, επικό, ερωτικό, τελετουργικό τραγούδι, αντιφωνία, μετατόνιση, φλαμένκο, Φρύγιος τρόπος, όπερα, πολυφωνία, ισοκράτημα.

Κεφάλαιο 6 : Ο γύρος της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6 Στο κεφάλαιο αυτό, θα μιλήσουμε για τους μουσικούς ρυθμούς, τα μουσικά όργανα και τα οργανικά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο αυτό, οι μαθητές :

 

 • Θα έρθουν σε επαφή με την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τα παραδοσιακά όργανα.
 • Θα μπορούν να κατανοήσουν και να διακρίνουν τους ρυθμούς των δημοτικών τραγουδιών.
 • Θα μπορούν να κατανοήσουν την έννοια του ισοκρατήματος
Λέξεις Κλειδιά : δημοτικό τραγούδι, ρυθμός, μονοφωνία,ηπειρώτικη πολυφωνία, καλαματιανός, συρτός, καντάδα, κοντυλιές, παραδοσιακά όργανα, μικροδιαστήματα, ζυγιά, κομπανία.