φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

­

Η τέχνη περιέχει τρεις αλληλένδετες παραμέτρους: το δημιουργό του έργου τέχνης, το ίδιο το έργο και το θεατή.­Για να γίνεις κοινωνός της Τέχνης, θα πρέπει να μάθεις να είσαι τόσο δημιουργός όσο και θεατής και να ασχοληθείς με τη θεωρία και την πρακτική των τεχνών. Με την εκπαίδευση θα γνωρίσεις διάφορες μεθόδους και τεχνικές, θα ασχοληθείς με τα υλικά, τα μέσα, τα εργαλεία ή τα όργανα, θα πειραματιστείς, θα ελέγξεις και θα αξιολογήσεις τις ιδέες και τα έργα σου. Οι θεωρίες που αφορούν την αισθητική οργάνωση της μορφής και του περιεχομένου ενός έργου τέχνης θα σε βοηθήσουν να γίνεις εκφραστικός δημιουργός και ευαίσθητος θεατής. Το βιβλίο των Εικαστικών ασχολείται με τη δημιουργία των έργων και την αισθητική τους. Η ύλη του συνδυάζει θεωρία και πράξη και κατανέμεται σε 4 διδακτικές ενότητες:

 • Η 1η ενότητα παρουσιάζει διάφορα υλικά και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις  Εικαστικές τέχνες.
 • Η 2η ενότητα ασχολείται με τις Εφαρμοσμένες τέχνες.
 • Η 3η ενότητα εξετάζει μορφικά στοιχεία της εικαστικής γλώσσας.
 • H 4η ενότητα προσεγγίζει το έργο αναλυτικά και ως κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού το τοποθετεί μέσα στην Ιστορία της τέχνης.

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη την τέχνη όσο την είχε από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του στον όμορφο πλανήτη μας, γιατί μέσα από αυτήν εκφράζει τα πάντα. Η αγάπη του για τη φύση καταγράφεται στις τοπιογραφίες και τα έργα στο χώρο. Η πίστη στον ίδιο και τις δυνατότητές του αποδίδεται στις προτομές και τις προσωπογραφίες. Οι ενέργειές του, η περιέργειά του για το άγνωστο, η επιθυμία του να μάθει ή να αλλάξει τον κόσμο, οι ιδέες και οι αξίες του, η ανάγκη του για ελευθερία και ειρήνη παρουσιάζονται μέσα στα έργα τέχνης. Κάθε άνθρωπος είναι ένας εν δυνάμει καλλιτέχνης, γι’ αυτό και εσύ μπορείς να εκφραστείς καλλιτεχνικά. 

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Στο μάθημα επιδιώκεται ο μαθητής :  

 • Να βελτιώνει συνεχώς την ικανότητά του στη χρήση μέσων και τεχνικών.
 • Να αντιλαμβάνεται και να χρησιμοπ­οιεί αρκετά μορφικά στοιχεία.
 • Να χρησιμοποιεί γνώσεις από την ιστορία της τέχνης και στοιχεία από έργα τέχνης στο δικό του έργο.
 • Να κατανοεί σε βάθος την επίδραση που έχουν διάφοροι πολιτισμοί στην τέχνη.
 • Να χρησιμοποιεί στα έργα του στοιχεία από διάφορες πηγές (μουσεία, εκθέσεις).
 • Να κατανοεί ότι η τέχνη ικανοποιεί αισθητικές ανάγκες.
 • Να αναλύει και να κρίνει διαφορετικές τεχνοτροπίες χρησιμοποιώντας κοινωνικά, πολιτικά, ψυχολογικά και ιστορικά στοιχεία.
 • Να αναγνωρίζει τις ικανότητες που απαιτούνται για τα διάφορα καλλιτεχνικά επαγγέλματα και τα επαγγέλματα εφαρμογών της τέχνης.
 • Να εφευρίσκει ποικίλες λύσεις σε ένα καλλιτεχνικό πρόβλημα.
 • Να αναγνωρίζει την πολύπλευρη συμβολή του καλλιτέχνη στην κοινωνία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 - Υλικά, Τεχνικές, Πειραματισμοί

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε τρείς βασικές υποενότητες :­­­

Θέμα 1. Το σχέδιο και το χρώμα­­

 • Το ελεύθερο σχέδιο
 • Τα υλικά του ελεύθερου σχεδίου και οι τεχνικές τους
 • Τo γραμμικό σχέδιο
 • Τα υλικά για το γραμμικό σχέδιο
 • Γραμμικά σχέδια
 • Το χρώμα
 • Τα υλικά του χρώματος και οι τεχνικές τους
Θέμα 2. Το χαρτί και οι τεχνικές του
 • Η ιστορία του χαρτιού
 • Ανακύκλωση και χειροποίητο χαρτί
 • Το χαρτί σε παραδοσιακές καλλιτεχνικές δημιουργίες
 • Το χαρτί στα καλλιτεχνικά έργα
 • Προτάσεις για κατασκευές με χαρτιά και χαρτόνια
 • Το παπιέ μασέ
Θέμα 3. Το Ψηφιδωτό και η Γλυπτική με ξύλο
 • Το ψηφιδωτό
 • Τα ψηφιδωτά και η ιστορία τους
 • Κατασκευή ψηφιδωτού ­
 • Η γλυπτική με το ξύλο στην ιστορία των πολιτισμών
 • Η ξυλογλυπτική στην ελληνική παράδοση
 • Η τεχνική της ξυλογλυπτικής­
­
Λέξεις-Κλειδια: ­υλικά, τεχνικές, πειραματισμοί, σχέδιο, χρώμα, χαρτί, ψηφιδωτό, γλυπτική, ξύλο

Ενότητα 2 - Εφαρμοσμένες τέχνες

­ Η ενότητα αυτή έχει μία υποενότητα:
Θέμα 1. Διακόσμηση εσωτερικών χώρων - Σκηνικά

 

 • Ο ρόλος των χρωμάτων στο ­χώρο
 • Οι ιδιότητες και οι κατηγορίες των χρωμάτων
 • Ο ρόλος του φωτός στο χώρο
 • Η σύνθεση στον εσωτερικό χώρο
 • Διακόσμηση και διακοσμητικά στιλ
 • Αρχαίο θέατρο και σκηνογραφία
 • σχεδιασμός του σκηνικού
Λέξεις-Κλειδια: ­διακόσμηση, εσωτερικός χώρος, σκηνικά, χρώμα, φως, διακοσμητικά στιλ, Αρχαίο θέατρο, σκηνογραφία, σκηνικό
­

Ενότητα 3 - Μορφικά στοιχεία

­

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο βασικές­ υποενότητες :

Θέμα 1. Η υφή

 • Η υφή
 • Τεχνικές για ματιέρες
 • Η νεκρή φύση
Θέμα 2. O όγκος και ο χώρος
 • Ο όγκος στη γλυπτική
 • Προτάσεις για κατασκευή ανάγλυφων και γλυπτών
 • Ο χώρος στα τρισδιάστατα έργα
 • Η ανθρώπινη μορφή στη Δυτική ζωγραφική
 • Πώς οι μορφές διαμορφώνουν το ζωγραφικό χώρο
 • Ο χώρος στα δισδιάστατα έργα
 • Σχεδιαστική μέθοδος της προοπτικής
Λέξεις-Κλειδια: ­υφή, ματιέρες, νεκρή φύση, όγκος, χώρος, γλυπτική, ανάγλυφα, γλυπτά, τρισδιάστατα έργα, προοπτική
­

Ενότητα 4 - Ανάλυση έργου - Ιστορία της τέχνης

­ ­­

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε τέσσερις βασικές υποενότητες :

Θέμα 1. Ανάλυση και σύνθεση

 • Ανάλυση
 • Το θέμα του έργου τέχνης
 • Η τεχνοτροπία του έργου τέχνης
 • Η σύνθεση του έργου τέχνης
Θέμα 2. Αλληγορικά και συμβολικά έργα
 • Ο συμβολισμός και η αλληγορία
 • Ο συμβολισμός των χρωμάτων
Θέμα 3. Βυζαντινή τέχνη
 • Η αρχιτεκτονική της εκκλησίας
 • Οι άλλες τέχνες στο Βυζάντιο
 • Η τεχνική της φορητής εικόνας
Θέμα 4. Εξω-ευρωπαϊκή τέχνη
 • Αφρι­κανική τέχνη
 • Προκολομβιανή τέχνη
 • Ισλαμική τέχνη
 • Ινδουιστική τέχνη
 • Κινεζική τέχνη
 • Ιαπωνική τέχνη
Λέξεις-Κλειδια: ­ανάλυση, σύνθεση, έργο τέχνης, αλληγορία, συμβολισμός, Βυζαντινή τέχνη, εξω-ευρωπαϊκή τέχνη, Αφρικανική τέχνη, Προκολομβιανή τέχνη, Ισλαμική τέχνη, Ινδουιστική τέχνη, Κινέζικη τέχνη, Ιαπωνική τέχνη
­