φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

exof.png­Το Βιβλί­ο του Μαθητή αποτελείται από εννέα (9) ενότητες που καθεμιά έχει ως πυρήνα ένα θέμα που σας απασχολεί και αφορά τις σχέσεις σας με την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο και την κοινωνία γενικότερα. Μελετώντας τα εισαγωγικά κείμενα (λογοτεχνικά, επιστημονικά, δημοσιογραφικά, αλλά και σκίτσα, φωτογραφίες, ιστοσελίδες κτλ.) κάθε ενότητας, πρώτα θα κατανοήσετε και θα συζητήσετε το περιεχόμενό τους. Μετά θα αναζητήσετε και θα ανακαλύψετε με τη βοήθεια του καθηγητή σας τη γραμματική και συντακτική δομή τους, τον τρόπο σχηματισμού των λέξεών τους, το λεξιλόγιο που αφορά το θέμα της ενότητας και την οργάνωση του νοήματος αυτών αλλά και άλλων κειμένων.

Το Τετράδιο Εργασιών περιέχει συμπληρωματικό υλικό (ασκήσεις, δραστηριότητες) για να κατανοήσετε καλύτερα όσα μάθατε στο Βιβλίο του Μαθητή. Όπως θα διαπιστώσετε, οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες αυτές «παρακολουθούν» τη δομή των αντίστοιχων ενοτήτων του βιβλίου. Μπορείτε, σε συνεργασία με τον καθηγητή σας, να αξιοποιείτε το υλικό αυτό παράλληλα με το αντίστοιχο του βιβλίου σας, ώστε να σας βοηθήσει στην κατανόηση και αφομοίωση εκείνων των γλωσσικών φαινομένων στα οποία συναντήσατε δυσκολίες.

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Στόχος του μαθήματος εί­ναι να παραγάγετε δικά σας κείμενα σε προφορικό και γραπτό λόγο και να επικοινωνήσετε όχι μόνο με τους συνομηλίκους σας μέσα στην τάξη, αλλά και με άλλους έξω από αυτή (με το διαδίκτυο, με επιστολές κτλ.).

Και τα δύο βιβλία (μαθητή και τετράδιο εργασιών) έχουν έναν ακόμα σημαντικό στόχο. Δε σας περιορίζουν στις σελίδες τους και στα κείμενα που περιέχουν. Σας δίνουν τη δυνατότητα και σας «γεννούν» την ανάγκη για συνεχή αναζήτηση άλλων κειμένων, καθώς και για ουσιαστική επικοινωνία με τον κόσμο γύρω σας. Ακολουθήστε τα βήματά τους και θα βρείτε τα μονοπάτια που θα σας μαγέψουν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η ενότητα: Από τον τόπο μου σ' όλη την Ελλάδα

Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα-πολιτισμό

Σ’ αυτή την ενότ­ητα:

 • Θα γνωρίσουμε διάφορα μέρη της πατρίδας μας.
 • Θα μάθουμε για το υποκείμενο του ρήματος.
 • Θα μάθουμε πώς γίνεται η παραγωγή με αχώριστα μόρια.
 • Θα διερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί μια παράγραφος.

2η ενότητα: Ζούμε με την οικογένεια

­­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε για την οικογένεια μας και γενικότερα για την οικογένεια ως θεσμό.
 • Θα γνωρίσουμε τις σημασίες των εγκλίσεων.
 • Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις χρονικές βαθμίδες των ρημάτων.
 • Θα δούμε τα διαφορετικά είδη των συνθέτων.
 • Θα ασκηθούμε στην περίληψη ενός κειμένου με τη βοήθεια πλαγιότιτλων.

3η ενότητα: Φίλοι για πάντα

­­Σ’ αυτή την­ ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα διαβάσουμε κείμενα για τις σχέσεις με τους φίλους μας.
 • Θα γνωρίσουμε την ενεργητική και παθητική φωνή, καθώς και την Α΄ και Β΄ συζυγία των ρημάτων.
 • Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε το α΄ συνθετικό των σύνθετων λέξεων.
 • Θα ασκηθούμε στον επανέλεγχο και στη βελτίωση του γραπτού μας μετά τις παρατηρήσεις του καθηγητή και των συμμαθητών μας.


­

4η ενότητα: Το σχολείο στο χρόνο...

­­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα διαβάσουμε και θα συζητήσουμε για το σχολείο στο παρελθόν και στο μέλλον.
 • Θα αναγνωρίσουμε τις διαθέσεις του ρήματος.
 • Θα κατανοήσουμε το ρόλο του αντικειμένου σε μια πρόταση και θα γνωρίσουμε τις διάφορες μορφές του.
 • Θα δούμε πώς οργανώνεται και αποκτά συνοχή ένα ευρύτερο κείμενο.

 

5η ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα

­­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα διαβάσουμε για τα επαγγέλματα και την εργασία παλιότερα και σήμερα.
 • Θα μάθουμε τους βαθμούς των επιθέτων.
 • Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε το β΄ συνθετικό των σύνθετων λέξεων.
 • Θα ασκηθούμε στην οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης.
 • Θα συνεργαστούμε για να συλλέξουμε υλικό και να συνθέσουμε απλές εργασίες.

6η ενότητα: Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, Διαδίκτυο κτλ.)

­­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε για την ενημέρωση από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, διαδίκτυο κτλ.).
 • Θα μάθουμε για τις αντωνυμίες, κυρίως για τις προσωπικές.
 • Θα γνωρίσουμε τις ετυμολογικές οικογένειες λέξεων.

7η ενότητα: Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής

­­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε για προβλήματα της καθημερινής ζωής τα οποία μας απασχολούν όλους.
 • Θα γνωρίσουμε σε κατάλληλα κείμενα τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών.
 • Θα κατανοήσουμε τους τρόπους παραγωγής επιρρημάτων.
 • Θα μάθουμε να συνδέουμε τις προτάσεις και τις παραγράφους των κειμένων που γράφουμε με τις κατάλληλες συνδετικές λέξεις και φράσεις.
 • Θα ασκηθούμε στη σύνταξη ποικίλων κειμένων επιλέγοντας κάθε φορά το κατάλληλο επίπεδο ύφους.

8η ενότητα: Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα

Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε τις απόψεις μας για σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας μας.
 • Θα γνωρίσουμε τα διάφορα είδη μετοχών.
 • Θα αναγνωρίσουμε τα είδη της σύνθεσης και θα καταλάβουμε ότι πολλά σύνθετα αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες λέξεις.
 • Θα μάθουμε να κατανοούμε και να κρίνουμε τα επιχειρήματα ενός ομιλητή ή ενός συγγραφέα.

9η ενότητα: Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του διαστήματος

Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε ταξιδεύοντας στον κόσμο του διαστήματος.
 • Θα κατανοήσουμε τη σημασία και την τεχνική της διατύπωσης ορισμών σε όλα τα μαθήματα.
 • Θα μάθουμε να οργανώνουμε τα επιχειρήματά μας με λογική αλληλουχία στα υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου.
 • Θα εξοικειωθούμε με τη χρήση ποικίλων λεξικών.