φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

Εξώφυλλο βιβλίου μαθητήΣτόχος του μαθήματος στην Α΄ Γυμνασίου είναι να προχωρήσουν οι μαθητές τη γνωριμία τους κυρίως με τον Χριστιανισμό και την Ορθόδοξη παράδοση, αλλά και με θρησκείες του κόσμου. Μέσα από αυτή τη γνωριμία θα μπορέσουν να ανακαλύψουν τον ρόλο της πίστης και της θρησκείας στον πολιτισμό του τόπου στον οποίο ζουν (την Ελλάδα) αλλά και να καλλιεργήσουν προσωπικές ιδέες, απόψεις και στάσεις γύρω από τη θρησκευτική πίστη και τη θρησκευτ8ική παράδοση στην οποία ανήκουν αυτοί ή οι συμμαθητές τους. Το μάθημα δεν θα δώσει έτοιμες απαντήσεις.

Αντιθέτως, θα τους ενθαρρύνει κυρίως να θέτουν ερωτήματα και να χτίζουν όλοι μαζί γνώση και εμπειρίες. Το μάθημα απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από πού κατάγονται ή ποια σχέση έχουν με τη θρησκεία.

Αποτελεί ευκαιρία για αμοιβαία γνωριμία και αποδοχή του άλλου, ειλικρινή διάλογο και συνύπαρξη’ με άλλα λόγια, τις πολύτιμες και απαραίτητες προϋποθέσεις για τη θρησκευτική μάθηση,  αλλά και για το άνοιγμά τους στον μεγάλο κόσμο που τους περιμένει.

Τίτλος του Φακέλου Υλικού είναι Πορεία και Ανάπτυξη. ΟΙ τέσσερις πρώτες θεματικές ενότητες οργανώνονται με κεντρικούς άξονες την ιδέα της προσωπικής πορείας των μαθητών και την ιστορική πορεία του Χριστιανισμού  στη φάση της Ύστερης Αρχαιότητας (από την επισημοποίησή του έως και τους πρώτους αιώνες της ακμής του Βυζαντίου). Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να ερμηνεύσουν την αμφίδρομη πορεία από τη θρησκεία στον πολιτισμό, όπως καταγράφηκε στην ιστορία. Παράλληλα οικοδομούν τον δικό τους προσωπικό –νοηματικό και αξιακό – κόσμο μέσα από τη σύνδεση και την αναμέτρηση των ερωτημάτων που τους απασχολούν με τις προτάσεις και τις απαντήσεις του Χριστιανισμού. Στις δύο καταληκτικές θρησκειολογικές ενότητες, οι μαθητές παροτρύνονται να ανιχνεύσουν τη σχέση θρησκείας – πολιτισμού και να εξοικειωθούν με τη θρησκευτική ετερότητα.