φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

­

Το διδακτικό πακέτο της Γ' και Δ' τάξης αποτελείται από τρία βιβλία που συνιστούν μόνο την αρχή, την εισαγωγή στον κόσμο της τέχνης. Κάθε ενότητα τους αποτελεί την αφορμή για περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα. Οι μαθητές σε κάθε ενότητα μπορούν να βρουν περισσότερο υλικό για κάθε καλλιτέχνη και είδος τέχνης, να εμπλουτίσουν τις γνώ¬σεις τους ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές, όπως τα μουσεία, διάφορους φορείς, βιβλία και περιοδικά τέχνης, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο.

Η επεξεργασία του κάθε θέματος στο βιβλίο του μαθητή βασίζεται στην αξιοποίηση των βιωμάτων και των γνώσεων των παιδιών, ενώ η διάρθρωσή του στηρίζεται σε τρία μέρη:
Φύση (φυσικό περιβάλλον). Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με εικόνες και νοήματα του φυσικού περιβάλλοντος. Με την προσεχτική παρατήρηση επεκτείνουν τη συγκεκρι¬μένη λειτουργία στις καθημερινές τους εικόνες, αντλώντας από αυτές την πληρότητα, τη σοφία και την αρμονία με την οποία λειτουργεί η φύση. Πέρα από το θαυμασμό τους γι' αυτήν, αναπτύσουν το σεβασμό και συνειδητοποιούν την ανάγκη για την προστασία
της.
Θέση (δομημένο περιβάλλον). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις εικόνες του βιβλίου να κατανοήσουν πώς το νόημα του θέματος βρίσκει εφαρμογή σε ό,τι ο άνθρωπος κατασκεύασε για τις πρακτικές και καθημερινές ανάγκες του. Αποκτούν κριτική θέση απέναντι στα ανθρώπινα δημιουργήματα και καλλιεργούν την αισθητική τους.
Τέχνη (έργο τέχνης). Οι μαθητές κατανοούν ότι αυτά που εφαρμόζει και ακολουθεί ο καλλιτέχνης όταν φτιάχνει ένα έργο στηρίζονται σε εμπειρίες αιώνων και σε προσωπικούς εικαστικούς συλλογισμούς που απορρέουν από τη συνεχή παρατήρηση, τη μελέτη της φύσης και τον πειραματισμό. Ανακαλύπτουν ότι η εικόνα της φύσης, πέρα από την πιστή αντιγραφή της, έχει να μας προσφέρει πολλούς προβληματισμούς και λύσεις.

Το περιεχόμενο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:

 • ­Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα μορφικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, μορφή), τα οποία είναι απαραίτητα για την κάθε δημιουργία. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα των στοιχείων αυτών που ανακαλύπτουν σε όλες τις επόμενες ενότητες και δημιουργίες.
 • Στη δεύτερη ενότητα οι μαθητές διαπραγματεύονται θέματα που προέρχονται από την παρατήρηση της φύσης και των φυσικών φαινομένων. Παρατηρούν με προσοχή, προβληματίζονται και δημιουργούν με αφορμή τα θέματα της ενότητας.
 • Τρίτη ενότητα. Η ενότητα διαπραγματεύεται μόνο εκείνες τις μορφές τέχνης που δεν υπάρχουν στις άλλες ενότητες.
 • Στην τέταρτη ενότητα, οι μαθητές προσεγγίζουν καλλιτέχνες και έργα τέχνης.­

   

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Ο μαθητής επιδιώκεται:

­
 • ­Να ερευνά και να χρησιμοποιεί υλικά, τεχνικές και τρόπους για τη δημιουργία έργων και να αποκτά δεξιότητες.
 • Να αναπτύσσει ιδέες και να εκφράζει συναισθήματα μέσα από την πορεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας του.
 • Να κατανοεί ότι τα έργα τέχνης εκφράζουν απόψεις, αξίες και ιδέες του πολιτισμού μας και άλλων πολιτισμών.
 • Να χρησιμοποιεί πηγές και πληροφορίες για απλές και αργότερα για πιο σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες.
 • Να αναγνωρίζει το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου τέχνης.
 • Να χρησιμοποιεί τις εικαστικές τέχνες διαθεματικά με τα άλλα μαθήματα.
 • Να αναγνωρίζει ορισμένα μορφικά στοιχεία σε έργα τέχνης και αργότερα να ερμηνεύει απλά.
 • Να επιδεικνύει τις ικανότητές του σε ατομικές και σε ομαδικές καλλιτεχνικές εργασίες.
 • Να αναγνωρίζει διάφορα εικαστικά επαγγέλματα και αργότερα τις ικανότητες των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. ­
­

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα Α: Μορφικά στοιχεία

­

Σ' αυτή την ενότητα θα δημιουργήσεις με σημεία, γραμμές, σχήματα και χρώματα. Είναι τα μέσα που έχει ο κάθε δημιουργός και με αυτά φτιάχνει τα έργα του. Ό,τι είναι οι νότες για ένα μουσικό, οι λέξεις για ένα συγγραφέα, είναι τα μορφικά στοιχεία για ένα ζωγράφο. Λέγονται μορφικά γιατί με τα σημεία, τις γραμμές, τα σχήματα και τα χρώματα μπορείς να φτιάξεις όλες τις μορφές που θέλεις.

Λέξεις Κλειδιά: μορφικά στοιχεία, τροχιογραμμές, τροχιές, κέντρο, ομόκεντρο, χρωματολόγια, γύρω, ολόγυρα, λουλούδια

Ενότητα Β: Από τη φύση και το περιβάλλον του ανθρώπου

­

Σε αυτή την ενότητα θα παρατηρήσουμε, θα ψάξουμε, θα μελετήσουμε, θα ανακαλύψουμε τη φανερή και την κρυφή ομορφιά της φύσης. Θα εμπνευστούμε και θα δημιουργήσουμε. Η φύση είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος των καλλιτεχνών. Από παλιά έως σήμερα οι δημιουργοί την παρατηρούν και τη μελετούν προσεκτικά. Ακόμα και τα πράγματα που κατασκευάζει ο άνθρωπος για τις καθημερινές του ανάγκες πηγάζουν από αυτήν.

Λέξεις Κλειδιά: φύση, περιβάλλον, αντιθέσεις, σκιές, νερό, αντικατοπτρισμοί, ερευνητές, δημιουργοί, δημιουργίες, μεγεθυντικός φακός, γεφύρια

Ενότητα Γ: Τέχνη και τεχνικές

­

Η ζωγραφική, το κολάζ, τα τυπώματα και οι κατασκευές είναι οι μορφές τέχνης που χρησιμοποιείς συχνότερα στα έργα σου. Υπάρχουν όμως και άλλες, το ίδιο σημαντικές, όπως το σχέδιο, η πηλοπλαστική και η εικονογράφηση. Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις και τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας για τις δημιουργίες σου. Σε αυτή την ενότητα θα πειραματιστείς και θα ανακαλύψεις νέους τρόπους έκφρασης, θα απολαύσεις έργα που έχουν γίνει από τα χέρια, τη σκέψη και την αγάπη μεγάλων καλλιτεχνών.

Λέξεις Κλειδιά: τέχνη, τεχνικές, μηχανι­κές προβολές, γλυπτά, λέξεις, εικόνες
­

Ενότητα Δ: Δημιουργίες και δημιουργοί μέσα από την ιστορία

­

Στην ενότητα αυτή θα ταξιδέψεις συντροφιά με ένα άλογο στα μονοπάτια της τέχνης από τους αρχαίους και βυζαντινούς χρόνους μέχρι σήμερα. Άλλοτε πάλι, με τη σέλα και το τιμόνι ενός ποδηλάτου θα συναντήσεις στο δρόμο σου ανθρώπους-κούκλες, θα ανακαλύψεις τα γλυπτά που πάλλονται, και θα δεις να ανθίζουν μέσα από το χαρτί λουλούδια. θα είναι μια μικρή διαδρομή στην ιστορία της τέχνης με οδηγούς τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Όταν το ταξίδι τελειώσει θα έχεις φτιάξει μέσα σου ένα φανταστικό κόσμο αλλά και τις δικές σου, μοναδικές δημιουργίες.

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργίες, δημιουργοί, διάλογοι, αρχαία ελληνική τέχνη, βυζαντινή αγιογραφία, μονοπάτια της τέχνης, σέλα ποδηλάτου, τιμόνι ποδηλάτου, γλυπτά, άνθρωποι, κούκλες, χαρτί