φωτογραφία φόντου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α. Ημερίδα 'Το νέο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η Πιλοτική Εφαρμογή του' - Παρουσιάσεις

Β. Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό

Επιστημονικό Πεδίο: Κοινωνικές επιστήμες και Ιστορία

Επιστημονικό Πεδίο: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Επιστημονικό Πεδίο: Φύση και Άσκηση

Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες - Πολιτισμός — πρόταση α´

Επιστημονικό Πεδίο: Πολιτισμός — Δραστηριότητες Τέχνης — πρόταση β´