φωτογραφία φόντου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ)

 1. Νέα Προγράμματα Σπουδών
 1. Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Προγράμματα Σπουδών

Εισαγωγικό σημείωμα

 1. Επιστημονικό Πεδίο: Προσχολική - Πρώτη Σχολική Ηλικία
 2. Επιστημονικό Πεδίο: Γλώσσα - Λογοτεχνία
 3. Επιστημονικό Πεδίο: Ξένες Γλώσσες
 4. Επιστημονικό Πεδίο: Θρησκευτικά
 5. Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά
 6. Επιστημονικό Πεδίο: Φυσικές επιστήμες
 7. Επιστημονικό Πεδίο: Κοινωνικές επιστήμες και Ιστορία
 8. Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
 9. Επιστημονικό Πεδίο: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 10. Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή
 11. Επιστημονικό Πεδίο: Φύση και Άσκηση
 12. Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες - Πολιτισμός — πρόταση α´
 13. Επιστημονικό Πεδίο: Πολιτισμός — Δραστηριότητες Τέχνης — πρόταση β´

Β. Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό

Εισαγωγικό σημείωμα

 1. Επιστημονικό Πεδίο: Προσχολική - Πρώτη Σχολική Ηλικία
 2. Επιστημονικό Πεδίο: Γλώσσα - Λογοτεχνία
 3. Επιστημονικό Πεδίο: Ξένες Γλώσσες
 4. Επιστημονικό Πεδίο: Θρησκευτικά
 5. Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά
 6. Επιστημονικό Πεδίο: Φυσικές επιστήμες
 7. Επιστημονικό Πεδίο: Κοινωνικές επιστήμες και Ιστορία
 8. Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
 9. Επιστημονικό Πεδίο: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 10. Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή
 11. Επιστημονικό Πεδίο: Φύση και Άσκηση
 12. Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες - Πολιτισμός — πρόταση α´
 13. Επιστημονικό Πεδίο: Πολιτισμός — Δραστηριότητες Τέχνης — πρόταση β´

Γ. Πιλοτική Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών και Υποστηρικτικές Ενέργειες

Δ. Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (δημοτικού και γυμνασίου)

Ε. Ημερίδα "Το νέο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η Πιλοτική Εφαρμογή του"

 1. Ημερίδα: Αφίσα
 2. Ημερίδα: Πρόγραμμα
 3. Ημερίδα: Παρουσιάσεις
Φωτογραφίες από την Ημερίδα

ΣΤ. Οδηγίες και αναθέσεις μαθημάτων για τα πιλοτικά Γυμνάσια

Ζ. Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων

ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 1. Θρησκευτικά
 1. Γλώσσα - Λογοτεχνία
 1. Μαθηματικά
 1. Μελέτη Περιβάλλοντος
 1. Φυσικά
 1. Γεωγραφία
 1. Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 1. Θρησκευτικά
 1. Γλώσσα - Λογοτεχνία
 1. Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
 1. Μαθηματικά
 1. Γεωγραφία

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 1. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 1. Τοπική Ιστορία

Η. Επιμορφωτικό Υλικό για την Β' φάση της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων

Θ. Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων