ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (από το 1815 έως σήμερα)
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
 
pdf για web
 
μη εμπλουτισμένη html
ΑΡΧΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (από το 1815 έως σήμερα) - pdf για web
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: συγγραφέας, ΝΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: συγγραφέας, ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: συγγραφέας, ΣΧΟΛΙΝΑΚΗ- ΧΕΛΙΩΤΗ ΧΑΡΙΣ: συγγραφέας, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΗΣ: συγγραφέας, ΚΥΡΚΙΝΗ - ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: υπεύθυνος συγγραφής
ΑΡΧΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (από το 1815 έως σήμερα) - μη εμπλουτισμένη html
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: συγγραφέας, ΝΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: συγγραφέας, ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: συγγραφέας, ΣΧΟΛΙΝΑΚΗ- ΧΕΛΙΩΤΗ ΧΑΡΙΣ: συγγραφέας, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΗΣ: συγγραφέας, ΚΥΡΚΙΝΗ - ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: υπεύθυνος συγγραφής