ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
 
pdf για web
 
εμπλουτισμένη html
 
pdf 18pt
 
pdf 28pt
ΑΡΧΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ - pdf για web
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ: συγγραφέας, ΤΟΠΟΥΖΗΣ Κ.: συγγραφέας, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΚΟΠΑΝΗΣ (ΕΙΚ.: εικονογράφηση, ΣΚΙΤΣ.): εικονογράφηση, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - MULTIMEDIA AE: προεκτυπωτικές εργασίες, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΚΥΡΚΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: υπεύθυνος συγγραφής
ΑΡΧΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ - εμπλουτισμένη html - βιβλίο μαθητή
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ: συγγραφέας, ΤΟΠΟΥΖΗΣ Κ.: συγγραφέας, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΚΟΠΑΝΗΣ (ΕΙΚ.: εικονογράφηση, ΣΚΙΤΣ.): εικονογράφηση, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - MULTIMEDIA AE: προεκτυπωτικές εργασίες, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΚΥΡΚΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: υπεύθυνος συγγραφής
ΑΡΧΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ - pdf 18pt - Τόμος 1
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ - pdf 18pt - Τόμος 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ - pdf 18pt - Τόμος 3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ - pdf 18pt - Τόμος 4
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ: συγγραφέας, ΤΟΠΟΥΖΗΣ Κ.: συγγραφέας, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΚΟΠΑΝΗΣ (ΕΙΚ.: εικονογράφηση, ΣΚΙΤΣ.): εικονογράφηση, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - MULTIMEDIA AE: προεκτυπωτικές εργασίες, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΚΥΡΚΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: υπεύθυνος συγγραφής