Γαλλικά (B΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
back next
Unité 4
Unité 4
À table !
J' apprends... -  Μαθαίνω...
à décrire une spécialité et à exprimer mon opinion
- να περιγράφω μια σπεσιαλιτέ και να εκφράζω την άποψή μου
à commander un repas, une boisson
- να παραγγέλνω κάτι για να φάω ή να πιω
à inviter quelqu’un à un repas par écrit
- να προσκαλώ γραπτά κάποιον σε γεύμα
Ήχος
Scène 4 : « À table ! »
Samedi soir : Ο Νίκος η Linda κι η Sabine είναι καλεσμένοι για να δειπνήσουν όλοι μαζί στο σπίτι του Lucas. Τα παιδιά αποφάσισαν να φέρει ο καθένας μία σπεσιαλιτέ της χώρας του κι έτσι να απολαύσουν την ευρωπαϊκή κουζίνα !
Dico
*bratwurst = γερμανική σπεσιαλιτέ, προφέρεται "μπρατβούρστ"
*zum wohl = πρόποση στα γερμανικά, προφέρεται "τσουμ βολ"
Ήχος Ήχος
Unité 4
Flash-Back
Perro essaie de deviner comment s’est passé le fameux « dîner multiculturel ». Vrai ou Faux ?
- O Perro προσπαθεί να μαντέψει πώς πήγε αυτό το περίφημο πολυπολιτισμικό δείπνο. Σωστό ή λάθος.
Bande-son
Écoute et répète:
Prononciation du [ɔ̃] Prononciation du [ã]
Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Ζοοm sur le lexique.
J’observe, je découvre...
Manger sain ! – Τρώω υγιεινά!
DES FRUITS
DES LÉGUMES
DES PRODUITS LAITIERS
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Unité 4
DE LA VIANDE
DU POISSON DES ŒUFS DES BOISSONS
DES CÉRÉALES
Εκπαιδευτικό παιχνίδι
...et j’utilise !
Fais les mots croisés! - Και τώρα λύσε το σταυρόλεξο!
Horizontalement : - Οριζόντια.
  1. L’omelette a des...
  2. Nemo est un...
  3. On met du ... sur le pain.
  4. Le matin, on boit du...
Verticalement : - Κάθετα.
  1. Les Italiens adorent les...
  2. C’est le roquefort.
  3. Les chinois adorent le...
  4. Les végétariens ne mangent pas de...
Unité 4
J’observe, je découvre... Παρατηρώ, ανακαλύπτω...
La malbouffe... - Ανθυγιεινή διατροφή...
...et j’utilise !
Vous mangez de la malbouffe ? Dans quelles circonstances ? Combien de fois par semaine ? Quelles sont vos préférences ?
- Καταναλώνετε ανθυγιεινές τροφές; Σε ποιες περιστάσεις; Πόσες φορές την εβδομάδα; Ποιες προτιμάτε απ' αυτές;
Ζοοm sur la grammaire
J’observe, je découvre...
Les verbes
Manger Boire Prendre
...et j’utilise !
1. Qu’est-ce que Lucas mange, boit et prend dans la journée ?
Dico
*d’habitude = συνήθως *un toast = η φρυγανιά (εδώ)
Άσκηση αυτοαξιολόγησης Κείμενο
Unité 4
J’observe, je découvre...
L’article partitif !
...et j’utilise !
2. Et toi, qu'est-ce tu manges d'habitube pendant la récré*? Qu'est-ce que tu aimes ou détestes manger en général? - Κι εσύ τι τρως συνήθως στο διάλειμμα; Τι σου αρέσει και τι απεχθάνεσαι να τρως γενικά;
Dico
*la récré(-ation) = το διάλειμμα
Αction Mon balluchon
J’observe, je découvre...
Je me débrοuille dans un restaurant
Entre amis
Unité 4
...et j’utilise !
1.Trouve la bonne question ou la bonne réponse :
- Βρες τη σωστή ερώτηση ή απάντηση:
- Monsieur, le menu s’il vous plaît ! - De l’ eau minérale. - Je prends une omelette.
-Moi, je prends une tarte flambée. - Un Coca-Cola. - Merci beaucoup, Monsieur !
Unité 4
J’observe, je découvre...
Mon balluchon
...et j’utilise !
2. Qu’est-ce que Jerôme dit de ce qu’il goûte ?
Τι λέει ο Jerôme γι’ αυτά που δοκιμάζει;
Unité 4
Jeu de rôles
C’est samedi soir. Tu es chez toi avec trois amis. Vous discutez sur quoi commander à manger. Jouez la scène.
- Είναι Σάββατο βράδυ και είσαι σπίτι σου με τρεις φίλους. Συζητάτε λοιπόν για το τι θα παραγγείλετε να φάτε. Παίξτε τη σκηνή.
Κείμενο
C’est toi le scénαriste
1. Nikos écrit une invitation. Lis l'invitation et après réponds aux questions.
- Ο Νίκος ετοιμάζει μια πρόσκληση. Διάβασε την πρόσκληση κι απάντησε γραπτώς στις παρακάτω ερωτήσεις:
2. Tu as ton anniversaire et tu écris une invitation à tes amis.
- Έχεις τα γενέθλιά σου και γράφεις μια πρόσκληση στους φίλους σου.
Dico
*v.pendre = κρεμάω
Unité 4
Extras
J’observe, je découvre...
Les repas d’un ado en France
En France, les collégiens prennent le petit déjeuner tôt le matin. C’est un repas très complet !
On prend le déjeuner à midi, à la cantine. C’est un repas léger.
On dîne tôt le soir, entre 19 h et 20 h. C’est un repas complet.
Entrée
Plat principal
Dessert
...et j’utilise !
Et toi, qu’est-ce que tu manges le matin, à midi, le soir ?
- Κι εσύ τι τρως το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ;
Unité 4
Projet
Γαστρονομία!
Με άλλους 4 συμμαθητές σου παρουσιάστε στην τάξη μια σπεσιαλιτέ που τρώτε συχνά σπίτι σας. Αν χρειαστεί, ψάξτε σε οδηγούς μαγειρικής ή στο διαδίκτυο (ονομασία, προέλευση, βασικά συστατικά, περιστάσεις στις οποίες τη σερβίρουμε κτλ.)
Guest star
Quelle est la bonne réponse ? - Ποια είναι η σωστή απάντηση;
a. Paul est un excellent cuisinier. VRAI / FAUX
b. Une de ses spécialités, c’est la tarte aux pommes. VRAI / FAUX
c. Il prépare des marrons au four. VRAI / FAUX
d. La recette est un vrai succès ! VRAI / FAUX
Dico
*le marron = το κάστανο
*le nitre = (εδω) σύντμηση της νιτρογλυκερίνης που αποτελεί μια απο τις ισχυρότερες εκρηκτικές ύλες
Unité 4
Vers le niveau A1
A. Compréhension orale.
Écoute et entoure les plats que les parents de Nikos prennent dans un restaurant.
- Άκου και βάλε σε κύκλο τα πιάτα που παίρνουν οι γονείς του Νίκου σ'ενα εστιατόριο...
B. Compréhension écrite.
Lis les textes sur le blog qui suit et réponds aux questions.
Διάβασε τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν στο παρακάτω blog κι απάντησε στις ερωτήσεις
C. Production orale.
Tu dînes dans un restaurant. Passe la commande. Ton camarade joue le rôle du serveur. - Βρίσκεσαι σε ένα εστιατόριο και παραγγέλνεις το δείπνο σου. Ο διπλανός σου παίζει το ρόλο του σερβιτόρου.
D. Production écrite.
Ton père a une taverne. Quel menu tu proposes aux touristes français ?
Ο πατέρας σου έχει μια ταβέρνα. Τι μενού προτείνεις στους Γάλλους τουρίστες;
Unité 4
Mon portfolio
Να περιγράφω μια σπεσιαλιτέ και να εκφράζω την άποψή μου γι'αυτήν
Να παραγγέλνω κάτι για να φάω ή να πιω σε ένα εστιατόριο στη Γαλλία
Να προσκαλώ γραπτά κάποιον σε γεύμα
Stratégies d’apprentissage – Στρατηγικές μάθησης
1. Ποιες από τις προτεινόμενες στρατηγικές μάθησης χρησιμοποίησες για να πετύχεις τους στόχους σου;
2. Ασκήσεις ή δραστηριότητες που με βοήθησαν να μάθω κάτι πολύ καλά:
Σελ.
Οι σημειώσεις μου...