Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ENOTHTA 18

Τι σημαίνουν οι λέξεις;

Οι σημασίες των λέξεων

eikonaE17_01

18.1       Κυριολεξία - Μεταφορά

eikonaE18_01
Η ουρά της
αλεπούς μερικές φορές
είναι μαύρη.

Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήματα, τα επιρρήμα-
τα και τις μετοχές με την πραγματική τους σημασία.

eikonaE18_02
Δεν αντέχω πια! Η
ζωή μου είναι μαύρη! Πάλι
νηστικός θα μείνω.
Εγώ στο 'χα πει,
Καραγκιόζη. Μην τον
εμπιστεύεσαι τον Νιόνιο.
Είναι αλεπού.

Μεταφορά έχουμε όταν χρησιμοποιούμε μια λέξη με αλλαγμένη σημασία, η οποία όμως συν-
δέεται με την πραγματική της σημασία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 40
Σε ποιες προτάσεις έχουμε κυριολεξία και σε ποιες μεταφορά;
1. Δεν μπορώ να πιω αυτό το φάρμακο. Είναι πολύ πικρό.
2. Μάτωσαν τα πόδια του στις σκληρές πέτρες.
3. Με το ξημέρωμα πικρά νέα έφτασαν στο νησί.
4. Σταμάτα να μιλάς όταν τρως και μάσα καλά το φαγητό σου.
5. Δεν κατάλαβα τι είπε. Μασούσε τα λόγια του.
6. Τον παρακάλεσα να με βοηθήσει, αλλά είχε σκληρή καρδιά και με αγνόησε.