Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE17_01

18.2       Συνώνυμα – Αντώνυμα (αντίθετα)

eikonaE18_03
Συνώνυμα ονομάζονται οι διαφορετικές λέ-
ξεις που έχουν περίπου την ίδια σημασία.
παπάς – ιερέας
λευκός – άσπρος
μπαμπάς – πατέρας
κ.ά.
Αντώνυμα (αντίθετα) ονομάζονται οι λέξεις
που έχουν αντίθετη σημασία.

ψηλός – κοντός
πλούσιος – φτωχός
όμορφος – άσχημος
πάνω – κάτω
γεμίζω – αδειάζω
ανεβαίνω – κατεβαίνω
κ.ά.