Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE17_01

17.3       Αρκτικόλεξα – Συντομογραφίες

eikonaE17_12
Πάω να πληρώσω
τον λογαριασμό της
Δ.Ε.Η. και του Ο.∆.Ε.
Εγώ πάω στο
Ι.Κ.Α.

 

eikonaE17_13
Μα τι είναι
αυτά;
Υπάρχουν ονόματα
οργανισμών, επιχειρήσεων,
συλλόγων κτλ. τα οποία αποτελούνται
από πολλές λέξεις. Στη θέση τους
χρησιμοποιούμε τα αρκτικόλεξα, δηλαδή
ακροστιχίδες που σχηματίζονται συνήθως από
το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης. Δηλαδή:
Δημόσια
Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού
Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος
Ίδρυμα
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 39
Ρωτώ και μαθαίνω τι σημαίνουν τα παρακάτω αρκτικόλεξα:
Ο.Ε.Δ.Β., Ε.Ρ.Τ., Ο.Σ.Ε., Ε.Π.Ο., Κ.Ε.Π., Ε.Μ.Υ., Ε.Κ.Α.Β., Ο.Η.Ε., Ε.Ο.∆.
eikonaE17_14
Yπάρχουν και οι
συντομογραφίες. Σε αυτές, αντί
να γράψουμε μια λέξη ολόκληρη,
γράφουμε μερικά γράμματά της για
συντομία. Έτσι, γράφουμε, π.χ.: δηλ. = «δηλαδή»
κτλ. = «και τα λοιπά»
βλ. = «βλέπε»
σελ. = «σελίδα»