Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Ε. Αναφορικές προτάσεις

eikonae16_63   eikonae16_64
Είδα μια κοπέλα.
+
Η κοπέλα μου είχε πουλήσει ένα παγωτό.
Είδα μια κοπέλα η οποία/που μου είχε πουλήσει ένα παγωτό.
eikonaE16_65

 

Οι αναφορικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις που αναφέρονται σε
μία λέξη ή φράση κάποιας άλλης πρότασης. Οι προτάσεις αυτές εισάγονται
με τις αναφορικές αντωνυμίες (βλ. ενότητα 8.6) ή το άκλιτο που.

eikonaE16_66
Πολλές φορές η αναφορική αντωνυμία πρέπει να βρίσκεται μέσα σε
Προθετική Φράση:
Ο Ορέστης διάβαζε ένα βιβλίο. Στο βιβλίο πρωταγωνιστούσε ο Ηρακλής.
Ο Ορέστης διάβαζε ένα βιβλίο [στο οποίο] πρωταγωνιστούσε ο Ηρακλής. Προθετική Φράση