Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Δ. Ενδοιαστικές προτάσεις

eikonaE16_60

Ο θείος Βρασίδας ανησυχεί μη χαλάσει κι άλλο ο καιρός.

eikonaE16_61

 

 

 

 

 

Φοβάται μήπως το ποντίκι τη δαγκώσει!

Οι ενδοιαστικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις που εκφράζουν τον φόβο ή τον
δισταγμό μας για κάτι. Είναι αντικείμενα ρημάτων όπως: φοβάμαι, ανησυχώ κ.ά. Οι
προτάσεις αυτές εισάγονται με τους συνδέσμους μήπως και μη(ν).

eikonaE16_62
Να και κάτι που πρέπει να ξέρουμε για τις εξαρτημένες
προτάσεις που έχουμε συναντήσει ως τώρα.

 

 

Η ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Μερικές φορές μια πρόταση εξηγεί καλύτερα το νόημα κάποιας λέξης, συνήθως ουσιαστι-
κού. Έτσι οι ειδικές, πλάγιες ερωτηματικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις μπορεί
και να έχουν θέση επεξήγησης (να επεξηγούν δηλ. κάποια ουσιαστικά):
Μάθατε το νέο, ότι ο κ. Βρασίδας κέρδισε το βραβείο «Γνώση»;
Ο Ορέστης βασανιζόταν από αυτήν την απορία, αν η κοπέλα δούλευε στο μαγαζί με τα
παγωτά.
Ο κ. Βρασίδας είχε μία και μόνο επιθυμία, να επισκεφθεί την Άνδρο.
Η κ. Δανάη πρέπει να απαλλαγεί από τον μεγάλο της φόβο, μήπως τη δαγκώσει το ποντίκι.