Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ΣΤ. Υποθετικές προτάσεις

eikonaE16_67

Αν την ξαναδώ, θα της πω ότι έχει ωραία μάτια.

Οι υποθετικές προτάσεις δηλώνουν ότι κάτι πρέπει να εκπλη-
ρωθεί για να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια το περιεχόμενο
της κύριας πρότασης. Οι προτάσεις αυτές εισάγονται με τους
υποθετικούς συνδέσμους (π.χ. αν, άμα, είτε...είτε, βλ. ενότητα
14.1 µ).

Η εξαρτημένη υποθετική πρόταση (ή αλλιώς η υπόθεση) μαζί με την κύρια πρόταση που σχε-
τίζεται με αυτήν (την απόδοση) σχηματίζει τον υποθετικό λόγο.

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Αν την ξαναδώ
θα της πω ότι έχει ωραία μάτια.