Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Β. Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

eikonaE16_56

 

 

Ερώτηση – κύρια πρόταση:
Ευθεία ερώτηση

Θα πάω τελικά στην
Άνδρο για διακοπές;
Πότε θα σταματήσει η κακοκαιρία;
Ποιος θα με βοηθήσει να
αλλάξω τα εισιτήρια;
eikonaE16_57

Ερώτηση – εξαρτημένη
πρόταση: Πλάγια ερώτηση
(πλάγια ερωτηματική
πρόταση)

Ο θείος Βρασίδας αναρωτιέται
αν θα πάει τελικά στην Άνδρο για διακο -
πές. Θέλει να μάθει πότε θα σταματήσει η
κακοκαιρία και ποιος θα τον βοηθήσει
να αλλάξει τα εισιτήρια.

 

Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις που εκφράζουν ερώτηση
ή απορία. Είναι αντικείμενα ρημάτων όπως: ρωτώ, αναρωτιέμαι, απορώ, σκέφτομαι,
αμφιβάλλω κ.ά. Επίσης, είναι υποκείμενα απρόσωπων ρημάτων και απρόσωπων εκφράσεων
με παρόμοια σημασία. Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις εισάγονται με τα αν, μήπως, με
τις ερωτηματικές αντωνυμίες και με τα ερωτηματικά επιρρήματα.