Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Ι. Τελικές προτάσεις

eikonaE16_75
Θα πάω να τη βρω για να της πω ότι έχει όμορφα μάτια.
Όταν θέλουμε να δείξουμε για ποιο σκοπό
γίνεται κάτι, χρησιμοποιούμε τελικές προ-
τάσεις
. Αυτές εισάγονται με το για + το
μόριο της υποτακτικής να.
Μερικές φορές (κυρίως μετά από ρήματα που δείχνουν κίνηση),
οι τελικές προτάσεις εισάγονται μόνο με το μόριο να:
Π.χ. Τρέχω να προλάβω τον Ορέστη.