Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Θ. Εναντιωματικές προτάσεις – Παραχωρητικές προτάσεις

eikonaE16_73

Πήγαμε εκδρομή, αν και έβρεχε.

 

 

 

Οι εναντιωματικές προτάσεις φανερώνουν αντίθεση σε αυτό που δείχνει η κύρια
πρόταση. Παρ' όλα αυτά, η κύρια πρόταση ισχύει. Εισάγονται με τους συνδέσμους αν
και, ενώ, μολονότι, κι ας.

eikonaE16_74

Θα πάμε εκδρομή, κι ας βρέξει.

 

Οι παραχωρητικές προτάσεις εισάγονται με τους
συνδέσμους και αν, και να, κι ας.