Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ΙΑ. Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις

eikonaE16_79

 

Ο καιρός επιδεινώθηκε τόσο πολύ,
που ο θείος Βρασίδας ανέβαλε τις διακοπές του.

Περίμενε τις διακοπές του τόσες εβδομάδες,
ώστε δικαιολογημένα στενοχωρήθηκε.

Οι αποτελεσματικές προτάσεις δείχνουν το αποτέλεσμα της πράξης που δηλώνει η
κύρια πρόταση. Εισάγονται με τους αποτελεσματικούς συνδέσμους ώστε, που.

 

Τι να θυμάμαι όταν γράφω

eikonaE16_77

Χωρίζω με κόμμα τις εξαρτημένες προτάσεις που δεν έχουν στενή
σχέση με την κύρια πρόταση και μπορούμε να τις παραλείψουμε.
Π.χ. Αφού φάει το πρωινό του, ο Ορέστης φεύγει για το σχολείο.

Αντίθετα, δεν μπορώ να χωρίσω με κόμμα εξαρτημένες προτάσεις
που συμπληρώνουν το νόημα της κύριας πρότασης και, επομένως,
είναι στενά συνδεδεμένες με αυτή.
Π.χ. Ο Βρασίδας είπε ότι θα πάει διακοπές.

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 38
Βρίσκω τις εξαρτημένες προτάσεις στο παρακάτω κείμενο και
αναγνωρίζω σε ποια είδη ανήκουν:

Ο Αρίων, που έμενε εκείνο τον καιρό στην αυλή του Περίανδρου, θέλησε να ταξιδέψει
στην Ιταλία και τη Σικελία. Εκεί εργάστηκε πολύ και, αφού απέκτησε πολλά χρήματα,
είπε να γυρίσει πίσω στην Κόρινθο. Ναύλωσε ένα κορινθιακό καράβι, επειδή είχε εμπι-
στοσύνη μόνο στους Κορίνθιους. Ωστόσο, στη μέση του πελάγους, αυτοί σκέφτηκαν να
τον ρίξουν στη θάλασσα για να πάρουν τα πλούτη του. Εκείνος, μια και δεν μπορούσε
να κάνει τίποτε άλλο, συμφώνησε. Τους ρώτησε όμως αν θα τον άφηναν να τραγουδή-
σει για τελευταία φορά στο κατάστρωμα, φορώντας τα καλά του.

Ηρόδοτος, Ο Αρίων και το δελφίνι (Διασκευή)