Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ENOTHTA 8

Mιλώ για ανθρώπους, ζώα,
πράγματα και καταστάσεις
με άλλο τρόπο

Οι αντωνυμίες

eikonaE08_01
Ξέρει κανείς
ποιος κέρδισε
φέτος το
βραβείο
«Γνώση»;
Με λίγα λόγια
μπορεί να το
αγοράσει όποιος
θέλει!
Κι εγώ αγαπάω 
τις σπαζοκεφαλιές!
Νομίζω πως όλοι τις
αγαπάνε!
Μα αυτός
είναι ο θείος
μου!
Οπωσδήποτε
θα αγοράσω το
βιβλίο του!
Bρε κακό με
αυτόν τον άνθρωπο:
Ώρες ώρες μιλάει με
τον εαυτό του
!

Ένας ερευνητής
αλλιώτικος
από τους άλλους

BΟΛΟΣ

Ένας από τους
σπουδαιότερους
ερευνητές του
αιώνα ζει ανάμεσά μας. O συ-
μπολίτης μας Bρασίδας Ανα-
γνώστου είναι ο φετινός κάτο-
χος του βραβείου «Γνώση» με
αφορμή το νέο βιβλίο του.
Tο βιβλίο του ερευνητή, με τίτ-
λο «Ψάξε ψάξε μπορεί να το
βρεις», απευθύνεται σε όλους
τους αναγνώστες: μεγάλους
και παιδιά, επιστήμονες και μη,
φανατικούς αναγνώστες και
αναγνώστες του Σαββατοκύ-
ριακου.
Όταν τον ρωτήσαμε πώς ξεκί-
νησε την έρευνα, ο κ. Bρασίδας
μάς είπε: «Μικρός είχα ένα σω-
ρό απορίες. Βλέπετε, τα παιδιά
αγαπάνε τις σπαζοκεφαλιές,
αλλά δεν μπορούσα να τις λύ-
σω εύκολα. Μια μέρα λοιπόν
κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και
είπα: «Bρασίδα, αυτή είναι η
δουλειά σου από δω και πέρα,
να βρεις απαντήσεις σε αυτές
τις ερωτήσεις σου».


 

 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις
(βλ. ενότητα 16.2 Α) και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.
eikonaE08_02
Μα καλά, αφού οι αντωνυμίες κάνουν την ίδια «δουλειά»
με τις ονοματικές φράσεις και τις αντικαθιστούν, τότε
γιατί τις χρησιμοποιώ;
Ο Νίκος άρχισε να εκνευρίζει τη
Σοφία. Δεν καταλαβαίνω τι περίμενε να
πει του Νίκου. Στο κάτω κάτω η Σοφία
είχε φτιάξει το ποδήλατο του Νίκου,
είχε αρχίσει να τακτοποιεί για χάρη
του Νίκου τα ράφια και αφιέρωνε ένα
μεγάλο μέρος της μέρας της Σοφίας
απαντώντας στις επιστολές του Νίκου.
Δεν ξέρω γιατί δεν ήταν φιλικός με τη
Σοφία, αλλά θα ήταν καλύτερα να τα
βάλει με τον Νίκο, πριν μιλήσει στη
Σοφία έτσι.
Ο Νίκος άρχισε να την εκνευρίζει. Δεν
καταλαβαίνω τι περίμενε να του πει.
Στο κάτω κάτω εκείνη είχε φτιάξει το
ποδήλατό του, είχε αρχίσει να του
τακτοποιεί τα ράφια και αφιέρωνε ένα
μεγάλο μέρος της μέρας της
απαντώντας στις επιστολές του. Δεν
ήξερε γιατί δεν ήταν φιλικός μαζί της,
αλλά θα ήταν καλύτερα να τα βάλει με
τον εαυτό του, πριν της μιλήσει έτσι.
eikonaE08_03
Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφή-
νεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για πρόσωπα και
πράγματα χωρίς να τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια!
Τι πρέπει να ξέρουμε για τις αντωνυμίες;
  • Οι αντωνυμίες χρησιμοποιούνται στη θέση ονοματικών φράσεων.
  • Οι αντωνυμίες δε σχηματίζουν κλητική.