Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Β. Συγκριτικός βαθμός

γρήγορος
ψηλή
ακριβό
eikonaE07_29
eikonaE07_30
eikonaE07_31
O λαγός είναι γρηγορότε-
ρος από τον σκαντζόχοιρο.
Ο λαγός είναι πιο γρήγο-
ρος από τον σκαντζόχοιρο.
Η Ελένη είναι ψηλότερη
από τη Σοφία.
Η Ελένη είναι πιο ψηλή
από τη Σοφία.
Tο σπορ αυτοκίνητο είναι ακρι-
βότερο από το τζιπ.
Το σπορ αυτοκίνητο είναι πιο
ακριβό από το τζιπ.

 

Επίθετα συγκριτικού βαθμού λέγονται τα επίθετα που φανερώνουν ότι ένα ουσιαστικό
έχει ένα γνώρισμα σε μεγαλύτερο βαθμό από ένα άλλο.
Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται με δύο τρόπους:

θετικός βαθμός ουδετέρου + -τερος
πιο + θετικός βαθμός
(ομορφότερος, μακρύτερος, ευγενέστερος)
(πιο όμορφος, πιο μακρύς, πιο ευγενής)