Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE03_01

7.3       Παραθετικά επιθέτων

Α. Βαθμοί σύγκρισης των επιθέτων

eikonaE07_27
Και τι
συμβαίνει όταν θέλω
να συγκρίνω ουσιαστικά   
μεταξύ τους;

– Η Αγγελίνα είναι ωραία.
– Εγώ όμως είμαι ωραιότερη.
– Μπα! Η πιο ωραία από όλες είμαι εγώ.
– Μη μαλώνετε! Όλες είστε πολύ ωραία κορίτσια.

 

Θετικός
Συγκριτικός
Σχετικός Υπερθετικός
Απόλυτος Υπερθετικός
ωραία
ωραιότερη
η ωραιότερη
ωραιότατη
πιο ωραία
η πιο ωραία
πολύ ωραία

 

Συχνά, χρησιμοποιούμε τα επίθετα για να συγκρίνουμε ουσιαστικά.
Στα επίθετα έχουμε τρεις βαθμούς:
θετικός         συγκριτικός          υπερθετικός eikonae07_28

σχετικός υπερθετικός απόλυτος υπερθετικός

Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός λέγονται παραθετικά των επιθέτων.
Επίθετα θετικού βαθμού λέγονται τα επίθετα που φανερώνουν
ότι ένα ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα.