Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Ζ. Επίθετα σε -ων, -ούσα, -ον και σε -ων/-ονας, -ον

eikonaE07_20
Βρήκα και ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα επίθετα!
Προέρχονται από μετοχές της αρχαίας ελληνικής.
  Ενικός αριθμός
Ον. ο       ενδιαφέρων η       ενδιαφέρουσα το      ενδιαφέρον
Γεν. του    ενδιαφέροντος της    ενδιαφέρουσας του    ενδιαφέροντος
Αιτ. τον    ενδιαφέροντα την    ενδιαφέρουσα το      ενδιαφέρον
Κλ. -         –        –        
  Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι       ενδιαφέροντες οι      ενδιαφέρουσες τα       ενδιαφέροντα
Γεν. των    ενδιαφερόντων των   ενδιαφερουσών των     ενδιαφερόντων
Αιτ. τους   ενδιαφέροντες τις     ενδιαφέρουσες τα       ενδιαφέροντα
Κλ. –         –        –         

 

Έτσι κλίνονται :   πρωτεύων, δευτερεύων, μέλλων, εποπτεύων, υπάρχων, φλέγων, επείγων κ.ά.

 

  Ενικός αριθμός
Ον. ο       ευγνώμων/-ονας η       ευγνώμων το      ευγνώμον
Γεν. του    ευγνώμονος/-ονα της    ευγνώμονος του    ευγνώμονος
Αιτ. τον    ευγνώμονα την    ευγνώμονα το      ευγνώμον
Κλ. -         –        –        
  Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι       ευγνώμονες οι      ευγνώμονες τα       ευγνώμονα
Γεν. των    ευγνωμόνων των   ευγνωμόνων των     ευγνωμόνων
Αιτ. τους   ευγνώμονες τις     ευγνώμονες τα       ευγνώμονα
Κλ. –         –        –         

 

Έτσι κλίνονται :   δεισιδαίμων, αγνώμων, αλλόφρων