Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Η. Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ και σε -ης, -ες

eikonaE07_21
Βρήκα κι άλλα επίθετα! Κι αυτά σχηματίζονται
όπως στα αρχαία ελληνικά.
  Ενικός αριθμός
Ον. ο       ευθύς η       ευθεία το      ευθύ
Γεν. του    ευθέος της    ευθείας του    ευθέος
Αιτ. τον    ευθύ την    ευθεία το      ευθύ
Κλ. -        ευθύ –       ευθεία –        ευθύ
  Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι       ευθείς οι      ευθείες τα       ευθέα
Γεν. των    ευθέων των   ευθειών των     ευθέων
Αιτ. τους   ευθείς τις     ευθείες τα       ευθέα
Κλ. –        ευθείς –       ευθείες –         ευθέα

 

Έτσι κλίνονται :   βραχύς, αμβλύς, ευρύς, οξύς, ταχύς, δριμύς, θρασύς κ.ά.

eikonaE07_22
Συνήθως, όμως, τα χρησιμοποιούμε
σε ορισμένες εκφράσεις όπως:
αμβλεία γωνία
η ταχεία (αμαξοστοιχία)
βραχέα κύματα
ευθεία γραμμή
οξεία πνευμονία
ευρείας κατανάλωσης κ.ά.
Μερικοί ομιλητές
σχηματίζουν τη γενική
ενικού του αρσενικού
σε (π.χ. του ακριβή)
στον καθημερινό λόγο.
  Ενικός αριθμός
Ον. ο/η         ακριβής το      ακριβές
Γεν. του/της   ακριβούς του    ακριβούς
Αιτ. τον/την   ακριβή το      ακριβές
Κλ.
-
-
  Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι           ακριβείς τα       ακριβή
Γεν. των        ακριβών των     ακριβών
Αιτ. τους/τις  ακριβείς τα       ακριβή
Κλ.
-
-
Έτσι κλίνονται τα:
ευγενής, ασθενής, δημοφιλής,
συνεχής, επιεικής, επιμελής,
διεθνής, ελώδης κ.ά.