Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ΣΤ. Επίθετα σε -άς/ής, -ού, -άδικο/-ούδικο/-ήδικο

eikonaE07_19

 

Ο αδελφός μου είναι υπναράς.
Ο ύπνος είναι η απόλαυση του υπναρά.
Είναι δύσκολο να ξυπνήσεις τον υπναρά.

Οι υπναράδες κοιμούνται συνέχεια.
Τα όνειρα των υπναράδων είναι γλυκά.
Τους βαρέθηκα τους υπναράδες!

 

  Ενικός αριθμός
Ον. ο       υπναράς η       υπναρού το      υπναράδικο
Γεν. του    υπναρά της    υπναρούς του    υπναράδικου
Αιτ. τον    υπναρά την    υπναρού το      υπναράδικο
Κλ. -        υπναρά –       υπναρού –        υπναράδικο
  Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι       υπναράδες οι      υπναρούδες τα       υπναράδικα
Γεν. των    υπναράδων των   υπναρούδων των     υπναράδικων
Αιτ. τους   υπναράδες τις     υπναρούδες τα       υπναράδικα
Κλ. –        υπναράδες –       υπναρούδες –         υπναράδικα

 

Έτσι κλίνονται τα:

σε -άς: παραμυθάς, φαγάς, πολυλογάς, κοιλαράς, φωνακλάς, λογάς κ.ά.
σε -ής: μερακλής, μπελαλής, καβγατζής κ.ά.