Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Γ. Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ

eikonaE07_15

Ο βαθύς ποταμός κυλάει ήσυχα μέχρι τις ακτές της
θάλασσας.
Τα νερά του βαθιού ποταμού μεταφέρουν χώματα και
ρίζες δέντρων.
Οι ταξιδιώτες βλέπουν τον βαθύ ποταμό από ψηλά και
απολαμβάνουν το θέαμα.

Οι βαθιοί ποταμοί όμως μπορούν να φέρουν καταστροφή
τον χειμώνα.
Η δύναμη των νερών των βαθιών ποταμών είναι τεράστια.
Η Ελλάδα δεν έχει πολλούς βαθιούς ποταμούς.

  Ενικός αριθμός
Ον. ο       βαθύς η       βαθιά το      βαθύ
Γεν. του    βαθιού / του βαθύ της    βαθιάς του    του βαθιού / του βαθύ
Αιτ. τον    βαθύ τη      βαθιά το      βαθύ
Κλ. -        βαθύ –       βαθιά –        βαθύ
  Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι       βαθιοί οι      βαθιές τα       βαθιά
Γεν. των    βαθιών των   βαθιών των     βαθιών
Αιτ. τους   βαθιούς τις     βαθιές τα       βαθιά
Κλ. –        βαθιοί –       βαθιές –         βαθιά

Έτσι κλίνονται τα:
ελαφρύς, βαρύς, μακρύς, παχύς, πλατύς, φαρδύς, τραχύς κ.ά.

eikonaE07_16
Ορισμένα από αυτά τα επίθετα σχηματίζονται όπως τα επί-
θετα σε -ύς, -εία, -ύ (βλ. ενότητα 7.1 Η) σε επίσημο ύφος.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 23
Ξαναγράφω τις παρακάτω προτάσεις στο τετράδιό μου χρη-
σιμοποιώντας κατάλληλα επίθετα από το παραλληλόγραμμο, όπως
στο παράδειγμα.
βαρύς, ελαφρύς, μακρύς, παχύς, πλατύς, φαρδύς

Συνάντησαν έναν ποταμό. Συνάντησαν έναν πλατύ ποταμό.
1. Έφαγαν ένα γεύμα.
2. Θα ζωγραφίσω μια αγελάδα.
3. Κουβάλησε τις σακούλες.
4. Αγόρασε ένα πουκάμισο.
5. Θα κάνω ένα ταξίδι.