Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Δ. Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί

eikonaE07_17

Ένας σταχτής σκύλος μπήκε στην αυλή μας.
Το πόδι του σταχτή σκύλου είναι πληγωμένο.
Κάποιος έχασε τον σταχτή σκύλο του.

Οι σταχτιοί σκύλοι δεν είναι σπάνιοι.
Το χρώμα των σταχτιών σκύλων τούς ξεχωρίζει.
Οι φίλοι μου θέλουν κι αυτοί να έχουν σταχτιούς σκύλους.

  Ενικός αριθμός
Ον. ο       σταχτής η       σταχτιά το      σταχτί
Γεν. του    σταχτή / του σταχτιού της    σταχτιάς του    σταχτιού
Αιτ. τον    σταχτή τη      σταχτιά το      σταχτί
Κλ. -        σταχτή –       σταχτιά –        σταχτί
  Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι       σταχτιοί οι      σταχτιές τα       σταχτιά
Γεν. των    σταχτιών των   σταχτιών των     σταχτιών
Αιτ. τους   σταχτιούς τις     σταχτιές τα       σταχτιά
Κλ. –        σταχτιοί –       σταχτιές –         σταχτιά

Έτσι κλίνονται τα: βυσσινής, θαλασσής, καφετής, κεραμιδής, τριανταφυλλής, χρυσαφής κ.ά.

Μερικά επίθετα σε -ης σχηματίζουν και άκλιτο τύπο σε -ί:
π.χ. η πορτοκαλί φούστα, ο βυσσινί τοίχος

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 24
Αντιγράφω τις παρακάτω προτάσεις στο τετράδιό μου συμπλη-
ρώνοντας τις σωστές καταλήξεις των επιθέτων.
Η Ελένη φοράει πάντα μια θαλασσ..ιά.. κορδέλα στα μαλλιά.

Αγόρασα ένα σταχτ.... αυτοκίνητο.
Μερικά σκυλιά είναι καφετ.…
Μου χάρισε μια πορτοκαλι... γραβάτα.
Θα πάρω ένα τριανταφυλλ.... φόρεμα.