Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE03_01

14.2       Μόρια

eikonaE14_06

Η γλώσσα μας διαθέτει και μερικές
μικρές άκλιτες λέξεις που ονομάζονται
μόρια.

Tα πιο σημαντικά μόρια είναι:
 • το μόριο του μέλλοντα θα (π.χ. θα 
  γράφω, θα γράψω)
 • τα μόρια της υποτακτικής να και ας 
  (π.χ. να έρθουν, ας έρθουν)
 • τα αρνητικά μόρια δε(ν) και μη(ν)
  (π.χ. δεν ήρθαν, να μην έρθουν)
 • τα μόρια ναι και όχι (π.χ. Ναι, θα
  παίξω μπάλα. Όχι, δε θα παίξω
  μπάλα.)
 • το δεικτικό μόριο να (π.χ. Να ένα
  ποδήλατο!)
 • το παρακελευστικό/προτρεπτικό
  μόριο για (π.χ. Για κάτσε να σου πω!)

 

eikonaE09_22

Τι θα θυμάμαι για... τους συνδέσμους

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συνδέσμων, ανάλογα με το τι εί-
δους προτάσεις συνδέουν:

 • οι παρατακτικοί σύνδεσμοι, που συνδέουν όμοιες προτά-
  σεις (παρατακτική σύνδεση)
 • οι σύνδεσμοι που συνδέουν τις εξαρτημένες προτάσεις
  με τις κύριες (υποτακτική σύνδεση).

Τι να θυμάμαι όταν γράφω

eikonaE14_07
 1. Στον καθημερινό λόγο, το και γίνεται κι πριν από λέξη που αρχί-
  ζει με φωνήεν.
  Πρώτα έφαγε κι έπειτα διάβασε την εφημερίδα του.
 2. Ο ειδικός σύνδεσμος πως δεν τονίζεται, ενώ το τροπικό επίρρημα
  πώς
  τονίζεται.
  Νόμισε πως (=ότι) τον είδε.
  Με ρώτησε πώς (=με ποιο τρόπο) ήρθα.
 3. Ο ειδικός σύνδεσμος που δεν τονίζεται, ενώ το τοπικό επίρρημα
  πού
  τονίζεται.
  Βλέπεις που (=ότι) δεν τον σέβεται καθόλου;
  Ντίνα, πού (=σε ποιο μερος) θα φάτε το μεσημέρι;
 4. Ο ειδικός σύνδεσμος ότι δεν παίρνει ποτέ υποδιαστολή, ενώ η
  αναφορική αντωνυμία ό,τι παίρνει πάντοτε υποδιαστολή.
  Δήλωσε ότι θα πάει.
  Φέρε μαζί σου ό,τι (=οτιδήποτε) θέλεις.