Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Γ. B' συζυγία

Και στη Β' συζυγία έχουμε δύο τάξεις. Στην πρώτη ανήκουν τα ρήματα που κλίνονται σε (-ώ,
-άς, -ά), ενώ στη δεύτερη εκείνα που κλίνονται σε (-ώ, -είς, -εί).
Τάξη 1: αγαπώ

Ενεργητική Φωνή

 

Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
αγαπώ/αγαπάω
αγαπάς
αγαπά/αγαπάει
αγαπάμε/αγαπούμε
αγαπάτε
αγαπάνε/αγαπούν(ε)
αγαπούσα
αγαπούσες
αγαπούσε
αγαπούσαμε
αγαπούσατε
αγαπούσαν(ε)
αγάπησα
αγάπησες
αγάπησε
αγαπήσαμε
αγαπήσατε
αγάπησαν/αγαπήσανε
θα αγαπήσω
θα αγαπήσεις
θα αγαπήσει
θα αγαπήσουμε
θα αγαπήσετε
θα αγαπήσουν(ε)
       
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα αγαπώ/θα αγαπάω
θα αγαπάς
θα αγαπά/θα αγαπάει
θα αγαπάμε/θα αγαπούμε
θα αγαπάτε
θα αγαπάνε/θα αγαπούν(ε)
έχω αγαπήσει
έχεις αγαπήσει
έχει αγαπήσει
έχουμε αγαπήσει
έχετε αγαπήσει
έχουν(ε) αγαπήσει
είχα αγαπήσει
είχες αγαπήσει
είχε αγαπήσει
είχαμε αγαπήσει
είχατε αγαπήσει
είχαν(ε) αγαπήσει
θα έχω αγαπήσει
θα έχεις αγαπήσει
θα έχει αγαπήσει
θα έχουμε αγαπήσει
θα έχετε αγαπήσει
θα έχουν(ε) αγαπήσει

 

Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να αγαπώ/να αγαπάω
να αγαπάς
να αγαπά/να αγαπάει
να αγαπάμε/να αγαπούμε
να αγαπάτε
να αγαπάνε/να αγαπούν(ε)
να αγαπήσω
να αγαπήσεις
να αγαπήσει
να αγαπήσουμε
να αγαπήσετε
να αγαπήσουν(ε)
να έχω αγαπήσει
να έχεις αγαπήσει
να έχει αγαπήσει
να έχουμε αγαπήσει
να έχετε αγαπήσει
να έχουν(ε) αγαπήσει
     
Άλλοι τύποι
να αγαπούσα…  
να αγάπησα…
να είχα αγαπήσει…

 

Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
αγάπα
αγαπάτε
αγάπησε
αγαπήστε

 

Παθητική Φωνή

 

Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
αγαπιέμαι
αγαπιέσαι
αγαπιέται
αγαπιόμαστε
αγαπιέστε/αγαπιόσαστε
αγαπιούνται
αγαπιόμουν(α)
αγαπιόσουν(α)
αγαπιόταν(ε)
αγαπιόμασταν/αγαπιόμαστε
αγαπιόσασταν/αγαπιόσαστε
αγαπιόνταν(ε)/
αγαπιόντουσαν/
αγαπιούνταν(ε)
αγαπήθηκα
αγαπήθηκες
αγαπήθηκε
αγαπηθήκαμε
αγαπηθήκατε
αγαπήθηκαν/
αγαπηθήκανε
θα αγαπηθώ
θα αγαπηθείς
θα αγαπηθεί
θα αγαπηθούμε
θα αγαπηθείτε
θα αγαπηθούν(ε)
       
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα αγαπιέμαι
θα αγαπιέσαι
θα αγαπιέται
θα αγαπιόμαστε
θα αγαπιέστε/
θα αγαπιόσαστε
θα αγαπιούνται
έχω αγαπηθεί
έχεις αγαπηθεί
έχει αγαπηθεί
έχουμε αγαπηθεί
έχετε αγαπηθεί
έχουν(ε) αγαπηθεί
είχα αγαπηθεί
είχες αγαπηθεί
είχε αγαπηθεί
είχαμε αγαπηθεί
είχατε αγαπηθεί
είχαν(ε) αγαπηθεί
θα έχω αγαπηθεί
θα έχεις αγαπηθεί
θα έχει αγαπηθεί
θα έχουμε αγαπηθεί
θα έχετε αγαπηθεί
θα έχουν(ε) αγαπηθεί

 

Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να αγαπιέμαι
να αγαπιέσαι
να αγαπιέται
να αγαπιόμαστε
να αγαπιέστε/να αγαπιόσαστε
να αγαπιούνται
να αγαπηθώ
να αγαπηθείς
να αγαπηθεί
να αγαπηθούμε
να αγαπηθείτε
να αγαπηθούν(ε)
να έχω αγαπηθεί
να έχεις αγαπηθεί
να έχει αγαπηθεί
να έχουμε αγαπηθεί
να έχετε αγαπηθεί
να έχουν(ε) αγαπηθεί
     
Άλλοι τύποι
να αγαπιόμουν(α)…
να αγαπήθηκα…
να είχα αγαπηθεί…

 

Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
-
-
αγαπήσου
αγαπηθείτε

Έτσι κλίνονται: απαντώ, βαστώ, βουτώ, γελώ, γεννώ, γλεντώ, διψώ, κολλώ, κρατώ, κρεμώ,
κυβερνώ, μελετώ, μετρώ, μιλώ, νικώ, ξενυχτώ, ξεχνώ, ξυπνώ, πατώ, πεινώ, περνώ, περπατώ,
πετώ, πηδώ, πουλώ, προτιμώ, ρωτώ, σταματώ, τραβώ, φυσώ, χαιρετώ, χαλώ, χτυπώ κ.ά.


 

 

Τάξη 2: θεωρώ

Ενεργητική Φωνή

 

Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
θεωρώ
θεωρείς
θεωρεί
θεωρούμε
θεωρείτε
θεωρούν(ε)
θεωρούσα
θεωρούσες
θεωρούσε
θεωρούσαμε
θεωρούσατε
θεωρούσαν(ε)
θεώρησα
θεώρησες
θεώρησε
θεωρήσαμε
θεωρήσατε
θεώρησαν/θεωρήσανε
θα θεωρήσω
θα θεωρήσεις
θα θεωρήσει
θα θεωρήσουμε
θα θεωρήσετε
θα θεωρήσουν(ε)
       
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα θεωρώ
θα θεωρείς
θα θεωρεί
θα θεωρούμε
θα θεωρείτε
θα θεωρούν(ε)
έχω θεωρήσει
έχεις θεωρήσει
έχει θεωρήσει
έχουμε θεωρήσει
έχετε θεωρήσει
έχουν(ε) θεωρήσει
είχα θεωρήσει
είχες θεωρήσει
είχε θεωρήσει
είχαμε θεωρήσει
είχατε θεωρήσει
είχαν(ε) θεωρήσει
θα έχω θεωρήσει
θα έχεις θεωρήσει
θα έχει θεωρήσει
θα έχουμε θεωρήσει
θα έχετε θεωρήσει
θα έχουν(ε) θεωρήσει

 

Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να θεωρώ
να θεωρείς
να θεωρεί
να θεωρούμε
να θεωρείτε
να θεωρούν(ε)
να θεωρήσω
να θεωρήσεις
να θεωρήσει
να θεωρήσουμε
να θεωρήσετε
να θεωρήσουν(ε)
να έχω θεωρήσει
να έχεις θεωρήσει
να έχει θεωρήσει
να έχουμε θεωρήσει
να έχετε θεωρήσει
να έχουν(ε) θεωρήσει
     
Άλλοι τύποι
να θεωρούσα…
να θεώρησα…
να είχα θεωρήσει…

 

Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
-
θεωρείτε
θεώρησε
θεωρήστε

 


 

Παθητική Φωνή

 

Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
θεωρούμαι
θεωρείσαι
θεωρείται
θεωρούμαστε
θεωρείστε
θεωρούνται
[θεωρούμουν]1
[θεωρούσουν]
θεωρούνταν(ε)
[θεωρούμασταν]
[θεωρούσασταν]
θεωρούνταν(ε)
θεωρήθηκα
θεωρήθηκες
θεωρήθηκε
θεωρηθήκαμε
θεωρηθήκατε
θεωρήθηκαν/θεωρηθήκανε
θα θεωρηθώ
θα θεωρηθείς
θα θεωρηθεί
θα θεωρηθούμε
θα θεωρηθείτε
θα θεωρηθούν
       
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα θεωρούμαι
θα θεωρείσαι
θα θεωρείται
θα θεωρούμαστε
θα θεωρείστε
θα θεωρούνται
έχω θεωρηθεί
έχεις θεωρηθεί
έχει θεωρηθεί
έχουμε θεωρηθεί
έχετε θεωρηθεί
έχουν(ε) θεωρηθεί
είχα θεωρηθεί
είχες θεωρηθεί
είχε θεωρηθεί
είχαμε θεωρηθεί
είχατε θεωρηθεί
είχαν(ε) θεωρηθεί
θα έχω θεωρηθεί
θα έχεις θεωρηθεί
θα έχει θεωρηθεί
θα έχουμε θεωρηθεί
θα έχετε θεωρηθεί
θα έχουν(ε) θεωρηθεί

 

Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να θεωρούμαι
να θεωρείσαι
να θεωρείται
να θεωρούμαστε
να θεωρείστε
να θεωρούνται
να θεωρηθώ
να θεωρηθείς
να θεωρηθεί
να θεωρηθούμε
να θεωρηθείτε
να θεωρηθούν
να έχω θεωρηθεί
να έχεις θεωρηθεί
να έχει θεωρηθεί
να έχουμε θεωρηθεί
να έχετε θεωρηθεί
να έχουν(ε) θεωρηθεί
     
Άλλοι τύποι
[να θεωρούμουν]…
να θεωρήθηκα…
να είχα θεωρηθεί…

 

Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
-
-
θεωρήσου
θεωρηθείτε

Έτσι κλίνονται και τα: αποτελώ, ζω, μπορώ, παρακαλώ, προσπαθώ, συγχωρώ κ.ά.
(Προσοχή: Μερικά δε σχηματίζουν παθητική φωνή!)


 

 

eikonaE10_42

Μερικά ρήματα της Β' συζυγίας
κλίνονται σύμφωνα και με τις δύο τάξεις.
Έχουμε, δηλαδή:

ακολουθώ – ακολουθάς/ακολουθείς
– ακολουθάει/ακολουθεί

Τέτοια ρήματα είναι τα: ακολουθώ, κυκλοφορώ,
προχωρώ, συζητώ, συμπαθώ, τηλεφωνώ, χωρώ κ.ά.

Τα ρήματα κοιμάμαι, λυπάμαι, φοβάμαι και θυμάμαι ακολουθούν τον σχηματισμό των ρημάτων
της Β' συζυγίας – Τάξης 2, αλλά διαφέρουν σε αρκετούς τύπους του ενεστώτα και παρατατι-
κού οριστικής (και της υποτακτικής):
Π.χ. κοιμάμαι – κοιμάσαι – κοιμάται – κοιμόμαστε – κοιμάστε – κοιμούνται
   κοιμόμουν – κοιμόσουν – κοιμόταν – κοιμόμασταν – κοιμόσασταν – κοιμούνταν