Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Α. Το ρήμα έχω

Το βοηθητικό ρήμα έχω κλίνεται όπως τα ρήματα πρώτης συζυγίας σε , αλλά σχηματίζει τη
χρονική αύξηση σε εί-.

To ρήμα έχω
Οριστική Υποτακτική
Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας    
έχω
έχεις
έχει
έχουμε
έχετε
έχουν(ε)
είχα
είχες
είχε
είχαμε
είχατε
είχαν(ε)
θα έχω
θα έχεις
θα έχει
θα έχουμε
θα έχετε
θα έχουν(ε)
να έχω
να έχεις
να έχει
να έχουμε
να έχετε
να έχουν(ε)
να είχα
να είχες
να είχε
να είχαμε
να είχατε
να είχαν(ε)
 
Προστακτική έχε – έχετε

Το ρήμα έχω μάς βοηθάει να σχηματίσουμε:

 • τον παρακείμενο: ενεστώτας του έχω + άκλιτος τύπος σε -ει (Γ' ενικό πρόσωπο του εξαρ-
  τημένου) 
  π.χ. Tα ξαδέλφια μας έχουν πάει στη Ρώμη.
 • τον υπερσυντέλικο: παρατατικός του έχω + άκλιτος τύπος σε -ει (Γ' ενικό πρόσωπο του
  εξαρτημένου) 
  π.χ. Tα ξαδέλφια μας είχαν πάει πρόπερσι στην Επίδαυρο.
 • τον συντελεσμένο μέλλοντα: μέλλοντας του έχω + άκλιτος τύπος σε -ει (Γ' ενικό πρόσω-
  πο του εξαρτημένου) 
  π.χ. Tα ξαδέλφια μας θα έχουν γυρίσει από τη Ρώμη μέχρι να ξεκινήσουν τα μαθήματα.
eikonaE10_41
Ήρθε η ώρα να δω πώς κλίνονται τα ρήματα!