Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE03_01

10.2       Κλίση του ρήματος

eikonaE10_40

Το ημερολόγιο του Ορέστη

      Στις διακοπές...
- Παίζω μπάλα με τους
φίλους μου.
- Tρέχω δίπλα στο κύμα.
- Διαβάζω τα αγαπημένα
μου βιβλία.
- Δροσίζομαι με ένα παγω-
τό.

Tο ημερολόγιο της Αγγελίνας

       Στις διακοπές...
- Bουτώ στη θάλασσα.
- Κολυμπώ μαζί με τις φίλες
μου.
- Μπορώ να ξυπνάω πιο αργά.
- Ξεχνιέμαι με τις ώρες κάτω
από τη σκιά ενός δέντρου.

Ανάλογα με τον τρόπο κλίσης τους, χωρίζουμε τα ρήματα σε δύο μεγάλες ομάδες, που
τις λέμε συζυγίες.

 

Στην Α' συζυγία περιλαμβάνονται τα ρήματα που λήγουν σε (άτονο) στην οριστική του ενε-
στώτα της ενεργητικής φωνής και σε -ομαι στην οριστική του ενεστώτα της παθητικής     
φωνής.     
παίζω
, τρέχω, διαβάζω, δροσίζομαι κ.ά.

Στη Β' συζυγία περιλαμβάνονται τα ρήματα που λήγουν σε (με τόνο) (ή και -άω) στην ορι-
στική του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής και σε -ιέμαι / -ούμαι στην οριστική του       
ενεστώτα της παθητικής φωνής.       
βουτώ
, κολυμπώ, μπορώ, ξυπνάω, ξεχνιέμαι κ.ά.

Στον σχηματισμό των χρόνων και των εγκλίσεων του ρήματος της γλώσσας μας συμμετέχει
και το βοηθητικό ρήμα έχω, το οποίο κλίνεται με δικό του τρόπο: