Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE03_01

10.1       Γενικά χαρακτηριστικά

Α. Πρόσωπο και αριθμός

eikonaE10_04
Όλοι μας τρομάξαμε όταν ο
αστυνομικός πήδηξε από το μπαλκόνι
πάνω στην καρότσα του φορτηγού. Τρόμαξε
ο θείος Βρασίδας, τρόμαξες εσύ, τρόμαξαν και
τα ξαδέλφια μας. Σας κορόιδεψα λίγο που
τρομάξατε
, αλλά, να πω την αλήθεια,
τρόμαξα
κι εγώ αρκετά.

Το ρήμα δέχεται διαφορετικές καταλήξεις που δείχνουν για ποιον μιλάμε κάθε φορά (δηλα-
δή δείχνουν Α', Β', Γ' πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού):

  Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
Α' πρόσωπο εγώ τρόμαξ-α όλοι μας τρομάξ-αμε
Β' πρόσωπο εσύ τρόμαξ-ες εσείς τρομάξ-ατε
Γ' πρόσωπο ο θείος Βρασίδας τρόμαξ-ε τα ξαδέλφια μας τρόμαξ-αν
eikonaE10_05
Με λίγα λόγια, το ρήμα έχει πρόσωπο και αριθμό.