Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE02_00

2.3     Επιλέγω το κατάλληλο ύφος ανάλογα με την περίσταση

Επίσημο (τυπικό) – ανεπίσημο (οικείο) ύφος

eikonaE02_19
– Παρακαλώ;
– Καλημέρα σας, κύριε διευθυντά.
– Καλημέρα, κυρία Ηλιάδη. Τι κάνετε;
– Δεν αισθάνομαι πολύ καλά σήμερα, κύριε διευθυ-
ντά. Σας τηλεφωνώ λοιπόν για να σας ενημερώσω ότι
δε θα μπορέσω να έλθω στη δουλειά και να σας ζητή-
σω αναρρωτική άδεια…
eikonaE02_20

– Ναι;
– Έλα, Γιώργο, ο Ορέστης.
– Τι έγινε; Καλά;
– Ε, έτσι κι έτσι. Μάλλον δε θα έρθω στο πάρτι.
Κρίμα, το περίμενα πώς και πώς!

eikonaE02_21
Χρησιμοποιούμε διαφορετικό ύφος, δηλαδή διαφορετικό λεξιλόγιο και
διαφορετικές εκφράσεις, ανάλογα με το πού βρισκόμαστε, σε ποιον
απευθυνόμαστε, ποιοι είναι οι συνομιλητές και ποιοι άλλοι είναι
παρόντες. Δηλαδή, αλλιώς μιλάει η κυρία Δανάη στον διευθυντή της και
αλλιώς μιλάει ο Ορέστης με τον φίλο του τον Γιώργο.
Τα χαρακτηριστικά του
ανεπίσημου ύφους είναι οι μικρές
προτάσεις, οι απλές λέξεις κτλ.
(Έλα, Γιώργο... Τι έγινε;... έτσι κι
έτσι...)
Τα χαρακτηριστικά του επίσημου ύφους είναι
οι μεγάλες προτάσεις, οι δευτερεύουσες
προτάσεις, οι λέξεις από παλιότερες μορφές
της γλώσσας μας κτλ.
(Καλημέρα σας, κύριε διευθυντά... Τι
κάνετε;... Δεν αισθάνομαι πολύ καλά
σήμερα...)