Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α-Β-Γ Γυμνασίου)
back next
11. ΜΟΡΙΑ

Χρήση και είδη μορίων

11.1
Ορισμός - Λειτουργία - Χρήση - Είδη

Τα μόρια είναι μονοσύλλαβες λέξεις που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική με διάφορες σημασίες. Τα μόρια αυτά είναι τα εξής: ας, για, θα, μα, να. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μόρια της νέας ελληνικής και τις σημασίες που εκφράζουν στον λόγο.

 

Μόριο

Φανερώνει

Ονομάζεται

Παραδείγματα

ας

προτροπή

συγκατάθεση

προτρεπτικό

Ας φάμε τώρα.

Ας γίνει όπως λες.

για

προτροπή

προτρεπτικό

Για πάμε μέχρι εκεί.

θα

κάτι που θα γίνει

κάτι που θα μπορούσε

να γίνει

κάτι που είναι πιθανόν

να έχει συμβεί

μελλοντικό

δυνητικό

πιθανολογικό

Θα σου πω.

Δε σου άρεσε. Αλλιώς,

θα έτρωγες.

Μάλλον θα τελείωσε.

μα

επιβεβαίωση, όρκο

ορκωτικό

Μα την αλήθεια.

Μα τον Θεό.

να

δείξη

δεικτικό

Να το χωριό μου.

 

Σύμφωνα με ορισμένες περιγραφές της νέας ελληνικής μόρια είναι και τα παρακάτω: ναι, όχι, δε(ν), μη(ν).