Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α-Β-Γ Γυμνασίου)
back next

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πάθη φωνημάτων

Πάθη φωνηέντων

Συνίζηση

Συναίρεση

Έκθλιψη

Αφαίρεση

Συγκοπή

Αποκοπή

Διαφοροποίηση αρχικών φωνηέντων

Πάθη συμφώνων

Αποβολή

Αφομοίωση ως προς το σημείο άρθρωσης

Αφομοίωση ως προς την ηχηρότητα

Υπερτμηματικά

στοιχεία

Τόνος λέξης

Οξύτονη

Παροξύτονη

Προπαροξύτονη

Τόνος φράσης

(επιτονισμός)

Συλλαβή

Είδη λέξεων ως προς τον αριθμό των συλλαβών

Μονοσύλλαβη

Δισύλλαβη

Τρισύλλαβη

Πολυσύλλαβη

Είδη συλλαβών

ως προς τη θέση 

Αρχική

Λήγουσα

Παραλήγουσα

Προπαραλήγουσα

Σημεία στίξης

 

Τελεία ( . )

Άνω τελεία ( · )

Κόμμα ( , )

Ερωτηματικό ( ; )

Θαυμαστικό ( ! )

Διπλή τελεία ( : )

Παρένθεση ( ( ) )

Αποσιωπητικά ( ... )

Παύλα ( – )

Διπλή παύλα (– –)

Εισαγωγικά ( « » )

Ενωτικό ( - )