Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)
back next

ΠINAKAΣ 13. OI ΔEYTEPEYOYΣEΣ ONOMATIKEΣ ΠPOTAΣEIΣ
(Για τις αναφορικές ονοματικές προτάσεις βλ. § 192)

EIΔOΣ ΕΙΣΑΓONTAI ME: ΕΚΦEPONTAI ME: XPHΣIMOΠOIOYNTAI ΩΣ:
ΕΙΔΙΚΕΣ ὅτι
(αντικειμενική κρίση)


ὡς
(υποκειμενική κρίση)

Oριστική

Δυνητική οριστική

Δυνητική ευκτική

Ευκτική του πλάγιου λόγου
 1. Aντικείμενα σε ρήματα:
  λεκτικά, γνωστικά, δεικτικά, αισθητικά
 2. Yποκείμενα σε απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις ανάλογης σημασίας
 3. Eπεξηγήσεις σε δεικτική αντωνυμία ή σε άλλον όρο
ENΔOIAΣTIKEΣ μή, ὅπως μὴ
(φόβος μήπως γίνει κάτι ανεπιθύμητο)

μὴ οὐ
(φόβος μήπως δε γίνει κάτι επιθυμητό)


Υποτακτική


Ευκτική του πλάγιου λόγου
 1. Aντικείμενα σε ρήματα:
  φόβου, υποψίας, δισταγμού, ανησυχίας
 2. Yποκείμενα σε απρόσωπες εκφράσεις ανάλογης σημασίας
 3. Eπεξηγήσεις σε δεικτική αντωνυμία ή σε άλλον όρο
ΠΛAΓIEΣ EPΩTHMATIKEΣ OΛIKHΣ AΓNOIAΣΟριστική


Δυνητική οριστική


Δυνητική ευκτική


Απορηματική υποτακτική

Ευκτική του πλάγιου λόγου


 1. Αντικείμενα σε ρήματα:
  ερωτηματικά, γνωστικά, λεκτικά, δεικτικά, σκέψης, φροντίδας, απόπειρας, προσοχής

 2. Yποκείμενα σε απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις ανάλογης σημασίας

 3. Eπεξηγήσεις σε δεικτική αντωνυμία ή σε άλλον όρο
Mονομελείς:
εἰ, ἐάν, ἄν, ἢν

Διμελείς:
εἰ - ἢ
πότερον(-α) - ἢ
εἴτε - εἴτε
MEPIKHΣ AΓNOIAΣ
Eρωτηματικές αντωνυμίες ή ερωτηματικά επιρρήματα

Aναφορικές αντωνυμίες ή αναφορικά επιρρήματα