Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Ε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής εικόνα

εικόναΑκούω και μιλώ

 1. Σας αρέσει ο τρόπος που οργανώνει το μάθημα του ο δάσκαλος στο απόσπασμα του κειμένου 2; Για ποιους λόγους;
 2. Οργανώνετε μια συζήτηση στο σχολείο σας με θέμα: «Αναζητώντας ένα σύγχρονο διαφορετικό σχολείο». Στην αρχή ένας μαθητής θα παρουσιάσει μια περιγραφή του σχολείου που προτείνει ο συγγραφέας του κειμένου 4. Στη συνέχεια ο καθένας από εσάς να περιγράψει πώς θέλει να είναι το σχολείο στο μέλλον. Μπορείτε να ξεκινήσετε την περιγραφή σας από το σχολικό χώρο (κτίριο, αίθουσες), το διδακτικό υλικό και να συνεχίσετε με τους εκπαιδευτικούς, τον τρόπο διδασκαλίας κτλ.

εικόναΔιαβάζω και γράφω

 1. Ανατρέξτε στα βιβλία Ιστορίας και συλλέξτε στοιχεία για την εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο. Κάντε μια σύντομη γραπτή παρουσίαση αυτών των μορφών εκπαίδευσης και ανακοινώστε τη στους συμμαθητές σας.
 2. Ένας φίλος σας που μένει μακριά σάς γράφει ότι σκέφτεται να εγκαταλείψει το σχολείο. Γράψτε του μια απάντηση τονίζοντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να το συνεχίσει.
 3. Για τη μαθητική εφημερίδα που θα εκδώσετε στην επόμενη διαθεματική εργασία σάς ζητούν να γράψετε ένα σύντομο άρθρο (2-3 παραγράφων) στο οποίο θα παρουσιάζετε τα προβλήματα του σχολείου σας και στη συνέχεια τις προτάσεις σας για τη βελτίωσή του στο άμεσο μέλλον.
 • Προσέξτε πώς θα οργανώσετε το κείμενο σας (συμβουλευτείτε και τη θεωρία για τη εικόνα
  συνοχή ευρύτερου κειμένου).
 • Πόσες παραγράφους έχει;
 • Ποιο θέμα θέτει η καθεμία;
 • Πώς συνδέονται οι παράγραφοι μεταξύ τους;
 • Έχει αλληλουχία το κείμενο σας;
 • Πώς την εξασφαλίσατε;
 • Προσπαθήστε να αξιολογήσετε με βάση τους άξονες αυτούς το κείμενό σας.

 

 

εικόνα Διαθεματική εργασίαεικόνα

Το τμήμα σας αποφασίζει να εκδώσει ένα τεύχος της μαθητικής εφημερίδας ή του περιοδικού με αφιέρωμα στο σχολείο σας. Το αφιέρωμα αυτό θα έχει τίτλο: «Η ιστορία του σχολείου μας». Για να καταφέρετε να ετοιμάσετε αυτό το αφιέρωμα, σας προτείνουμε:

Χωριστείτε σε τρεις ομάδες: μία θα ασχοληθεί με το Σχολείο του χθες, μία με το Σχολείο του σήμερα και μία με το Σχολείο του αύριο.
Συγκεντρώστε φωτογραφίες, παλιές και σύγχρονες, στοιχεία από την Τοπική Ιστορία, από το αρχειακό υλικό του σχολείου σας. Μπορείτε ακόμα να πάρετε συνεντεύξεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, παλιότερους και σύγχρονους, ή και από άλλους τοπικούς παράγοντες. Παράλληλα αναζητήστε υλικό σε εφημερίδες και εκπαιδευτικά περιοδικά είτε στη βιβλιοθήκη του σχολείου είτε στο διαδίκτυο.
Ταξινομήστε το υλικό που συγκεντρώσατε. Οργανώστε το και γράψτε τα δικά σας συνοδευτικά κείμενα.
Σε συνεργασία με τον καθηγητή της Πληροφορικής, δώστε στο υλικό σας ηλεκτρονική μορφή.

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

http://www.minedu.gov.gr (ο νέος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας)
http://www.ypepth.gr (ο παλιός δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας)
https://www.sch.gr/students(πληροφοριακό υλικό για το σχολείο, το βιβλίο κ.ά.)
http://www.e-paideia.net (ενημέρωση για την Παιδεία στον κόσμο σήμερα)
http://gym-n-souliou.ser.sch.gr (ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα ενός Γυμνασίου)


ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ
ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Οι διαθέσεις του ρήματος είναι:εικόνα
 • Τα ενεργητικά ρήματα χωρίζονται σε:εικόνα
 • α. Μερικά πουλιά είχαν καλή φωνή.
  Το ρήμα ………………… έχει αντικείμενο …………………. και λέγεται ……………………
  β. Μας έφερνε βιβλία διάφορα.
  Το ρήμα ………………… έχει αντικείμενα ………………… και ………………… και λέγεται …………………