Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Ένας χάρτης μάς πληροφορεί (α) Κεφάλαιο 6

Πώς θα ζωγραφίζαμε σ’ ένα χάρτη τα βουνά, τις πεδιάδες, τα ποτάμια, τις λίμνες;

εικόνα


εικόνα

Άσκηση, Παρουσίαση, Shockwave Applet

εικόνα
  • Παρατηρούμε οριζόντια τις εικόνες (δηλαδή τη μία δίπλα στην άλλη) και συζητάμε στην τάξη μας τους γεωγραφικούς όρους που βλέπουμε για πρώτη φορά.
  • Αναζητούμε στο λεξικό της τάξης μας τη σημασία των γεωγραφικών όρων: βουνό, πρόποδες, πλαγιά, κορυφή, λίμνη, πεδιάδα, ποτάμι, όχθες, εκβολές.

 

Κεφάλαιο 6

εικόναεικόνα

Με τη βοήθεια του δασκάλου μας αναζητούμε και βρίσκουμε στο χάρτη της τάξης μας το βουνό, τη λίμνη και το ποτάμι που βλέπουμε στις φωτογραφίες της πρώτης στήλης του πίνακα.


εικόναεικόνα

Στο χάρτη της τάξης βρίσκουμε βουνά, πεδιάδες, λίμνες, ποτάμια της Ελλάδας. Flash applet Flash applet


εικόναεικόνα
  • Συζητάμε τι απ’ όλα αυτά  υπάρχει στον τόπο μας;
  • Τα ονομάζουμε και τα γράφουμε στο σημειωματάριό μας.
  • Πηγαίνουμε στο χάρτη της τάξης και τα βρίσκουμε.

εικόναεικόνα


εικόναΠροσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα του Ορφέα.

εικόνα

Αξίζει να διαβάσουμε Βίντεο Βίντεο

Αν παρατηρήσουμε το χάρτη της τάξης μας, θα δούμε ότι τα βουνά τα συμβολίζουμε με καφέ χρώμα και τα ονομάζουμε αλλιώς και όρη. Πολλά όρη στη σειρά αποτελούν μια οροσειρά. Τα χαμηλότερα βουνά είναι οι λόφοι και συνήθως τα ονόματα τους δεν τα βρίσκουμε στο χάρτη.

Η πεδιάδα είναι ένα μεγάλο κομμάτι στεριάς χωρίς λόφους και βουνά. Στο χάρτη τη συμβολίζουμε με πράσινο χρώμα. Στην πεδιάδα μπορούμε να συναντή-σουμε ένα ποτάμι. Μικρότερα ποτάμια που ενώνονται με αυτό είναι οι παραπόταμοί του. Το ποτάμι έχει τις πηγές του σε βουνό ή σε κάποια λίμνη, διασχίζει πεδιάδες και χύνεται στη θάλασσα. Εκεί είναι οι εκβολές του. Στο χάρτη το συμβολίζουμε με μια μπλε γραμμή. 

 8