Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Ο χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας Κεφάλαιο 5

εικόνα

εικόνα

Πού μπορεί να είναι ο σκύλος του Ορφέα; Κάνουμε υποθέσεις, φανταζόμαστε.

εικόνα

εικόνα

Ο Ορφέας ανεβαίνει στην τσουλήθρα. Πώς βλέπει τώρα το πάρκο; Φαίνεται ο σκύλος του;

εικόνα


 

Κεφάλαιο 5

εικόναεικόνα

α) Mε τη βοήθεια των παιδιών που ήταν στο τρενάκι ο Ορφέας βρήκε τελικά το σκύλο του.

  • Γιατί στις προηγούμενες εικόνες δε φαίνεται ο σκύλος του Oρφέα; Κάνουμε υποθέσεις, φανταζόμαστε.

εικόνα

β) Πού είναι ο μύλος; Πού είναι τα δέντρα; Πού είναι η τσουλήθρα; Πού είναι το σπιτάκι του φύλακα;

  • Κυκλώνουμε τα σχήματά τους στην παραπάνω εικόνα.
εικόνα

Φανταζόμαστε ότι πετάμε με το μαγικό τρενάκι πολύ ψηλά, ακριβώς πάνω απ´ το σχολείο μας. Πώς θα το βλέπαμε;

  • Tο περιγράφουμε και μετά το ζωγραφίζουμε.
εικόναεικόνα
  • Τοποθετούμε στον προβολέα διαφανειών διάφορα αντικείμενα (π.χ. κασετίνα, κιμωλία, γόμα, μολύβι, κλειδιά, κέρματα) και τα προβάλλουμε. Τι παρατηρούμε;

 

Κεφάλαιο 5

εικόνα

α) Τοποθετούμε ένα βιβλίο στο θρανίο και το κοιτάμε από τρεις διαφορετικές θέσεις Δραστηριότητα Flash Applet

εικόνα

β) Το τοποθετούμε σε ένα φύλλο χαρτί
και σχεδιάζουμε το περίγραμμά του.

εικόναεικόνα
εικόνα

Το παιχνίδι του «κρυμμένου θησαυρού»

  • Κάθε ομάδα κρύβει ένα αντικείμενο στην τάξη ή στην αυλή. Φτιάχνει το χάρτη του «κρυμμένου θησαυρού». Στο πίσω μέρος τού χάρτη περιγράφει το θησαυρό.
  • Ανταλλάσσουμε τους χάρτες μας και ψάχνουμε το θησαυρό.

 

Κεφάλαιο 5

εικόναεικόνα

Ο Ορφέας σχεδίασε τη γειτονιά του και το σπίτι του.

  • Παρατηρούμε και συζητάμε τις πληροφορίες που μας δίνει η εικόνα.
  • Ζωγραφίζουμε στον πίνακα της τάξης τη γειτονιά με το σχολείο μας.

εικόναεικόνα
εικόνα

Ο Ορφέας βρίσκεται μπροστά στον τόπο που δείχνει ο χάρτης του.

  • Παρατηρούμε το χάρτη και συζητάμε τι μας δείχνει γι´ αυτόν τον τόπο.
  • Φτιάχνουμε το υπόμνημα.

εικόνα

Άσκηση Shockwave Applet

εικόνα

Αξίζει να διαβάσουμε Flash Applet Ταινία Flash applet

Οι χάρτες παρουσιάζουν το σχήμα ενός τόπου όπως φαίνεται από ψηλά αλλά πολύ μικρότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Σε ένα χάρτη μπορούμε να αναζητήσουμε ένα δρόμο, μια λίμνη, ένα βουνό και πολλές άλλες πληροφορίες. Έτσι βρίσκουμε πολλά στοιχεία για έναν τόπο χωρίς να ταξιδέψουμε σ´ αυτόν. Αλλά και όταν ταξιδεύουμε, χρησιμοποιούμε το χάρτη για να προσανατολιστούμε.

Για να σχεδιάσουμε ένα χάρτη, έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιούμε διαφορετικά χρώματα και σχέδια, όπως, για παράδειγμα, καφέ χρώμα για τα βουνά και μια κουκκίδα για τις πόλεις. Στο κάτω μέρος του χάρτη, ή σε κάποια πλευρά του, υπάρχει ένας πίνακας για να καταλαβαίνουμε σε τι αντιστοιχεί το κάθε χρώμα ή σχέδιο. Ο πίνακας αυτός είναι το υπόμνημα του χάρτη.

 

  5,6*,7