Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής [πηγή:Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]

ΠAPAΓPAΦOΣ – ΠΛAΓIOTITΛOI Δ

Aκούω και μιλώ

 1. Τα κείμενα 3 και 4 διακρίνονται σε επιμέρους «ενότητες» οι οποίες ονομάζονται, όπως μάθατε στο Δημοτικό σχολείο, παράγραφοι. Πόσες και ποιες είναι οι παράγραφοι στα κείμενα αυτά;
 2. Προσέξτε την εισαγωγή της πρώτης παραγράφου στο κείμενο 4. Ποιο είναι το περιεχόμενό της; Προαναγγέλλει αυτό που θα αναλυθεί στη συνέχεια; Ελέγξτε τα ίδια πράγματα στην τρίτη παράγραφο του κειμένου 3.

Διαβάζω και γράφω

 1. Είδατε ότι η εισαγωγική πρόταση ή περίοδος μιας παραγράφου συνήθως προαναγγέλλει τι θα αναλυθεί παρακάτω, γι' αυτό ονομάζεται θεματική πρόταση. Διαβάστε ξανά τις προηγούμενες παραγράφους. Στο υπόλοιπο μέρος τους αναλύεται αυτό που προαναγγέλλεται με τη θεματική πρόταση;
 2. Πώς ολοκληρώνονται οι παράγραφοι αυτές; Υπάρχει πρόταση που συνοψίζει όσα αναλύθηκαν ή όχι; Γιατί συμβαίνει αυτό;

  Διαπιστώνω ότι:

  • Mία παράγραφος αποτελείται από τρία μέρη:
   α. τον πρόλογο-θεματική πρόταση, την κύρια ιδέα της παραγράφου,
   β. την ανάπτυξη της θεματικής πρότασης, δηλαδή τις λεπτομέρειες.
   γ. τον επίλογο-πρόταση κατακλείδα, η οποία συνοψίζει όσα αναλύθηκαν σχετικά με την κύρια ιδέα της παραγράφου.

   H πρόταση-κατακλείδα δεν είναι πάντα απαραίτητη.

 3. Σε κάθε παράγραφο του κειμένου 4 υπογραμμίστε τις βασικές λέξεις, λέξεις-κλειδιά, όπως θα τις λέμε αποδώ και πέρα, και μετά σε μία πρόταση συμπυκνώστε το νόημα κάθε παραγράφου.
  • H πρόταση που γράψατε δίπλα σε κάθε παράγραφο αποδίδοντας σύντομα και περιεκτικά το νόημά της λέγεται πλαγιότιτλος.
 4. Στο κείμενο 2 εντοπίστε τα βασικά μέρη κάθε παραγράφου και γράψτε τον πλαγιότιτλό της.
 5. Γράψτε πλαγιότιτλους και διακρίνετε τα βασικά μέρη των παραγράφων στις αντίστοιχες ενότητες του μαθήματος της Iστορίας και της Γεωγραφίας που έχετε να διαβάσετε αυτή την εβδομάδα.