Μεταμορφώσεις θεών στην Ιλιάδα

Π 715-721: Ο Απόλλωνας μεταμορφωμένος σε Άσιο

Και τούτο ενώ στοχάζονταν, ήλθεν εμπρός του ο Φοίβος·
άνδρας εφάνη στην μορφήν καλός και ρωμαλέος,
ο Άσιος, οπού θείον του τον είχε απ’ την Εκάβην,
και ήταν υιός του Δύμαντος, που πέρα εις της Φρυγίας
τα μέρ’ ήταν εγκάτοικος κει που ο Σαγγάριος ρέει.
Εκείνου επήρε την μορφήν και του ’πε τότε ο Φοίβος [...].

[πηγή: Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα, Β' Γυμνασίου, μτφ. Ιακ. Πολυλάς, Αθήνα: 2010]

Χ 226-228: Η Αθηνά μεταμορφωμένη σε Δηίφοβο

Της Αθηνάς υπάκουσε και εχάρηκε ο Πηλείδης,
κι εστάθη στο χαλκόλογχο κοντάρι ακουμπισμένος·
αυτού τον άφησε η θεά, και σ' όλο της το σώμα
και στην ακούραστην φωνήν του Δηιφόβου ομοιώθη.

[πηγή: Ομήρου Ιλιάς, μτφ. Ιάκ. Πολυλάς, Αθήνα: ΟΕΔΒ 1965]

εικόνα